Balti Keskkonnafoorum

Uudised
Mõtle mida tarbid

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästev liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

Eesti tööstusettevõtted hakkavad asendama ohtlikke kemikaale ning tõhustama ressursside kasutust

MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Terviseamet ja Hendrikson & Co OÜ koos ettevõtetega Henkel Makroflex AS, Epokate OÜ ja Mayeri Industries AS hakkavad Eestis ellu viima LIFE+ projekti “Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel” (Fit for REACH). Mõiste „ohtlikud kemikaalid“ viitab ainetele, mis võivad olla kahjulikud inimese tervisele ja…

Ekspertide õppereis mööda Eesti ja Läti poollooduslikke kooslusi

9.-11. septembril 2015 toimus Eesti, Läti ja Leedu looduskaitseekspertide poollooduslikke kooslusi ja nende majandamist tutvustav õppereis läbi Eesti ja Läti.   (Lätis külastatud talud)     Kolmepäevane õppereis oli tiheda programmiga. Lätis külastati nelja poollooduslike koosluste majandamisega tegelevat talu. Lisaks tutvuti Lätis ulatusliku karuputke levialaga, kus LIFE Viva Grass projekti raames on kavas katta 7…

Loe edasi