Balti Keskkonnafoorum

Uudised
Mõtle mida tarbid

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästev liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

Otsime kommunikatsioonieksperti!

Otsime oma  meeskonda KOMMUNIKATSIOONIEKSPERTI kelle töö eesmärgiks on Balti Keskkonnafoorumi projektide avalikkuseni viimine. Kandideerimiseks palun saatke oma CV märgusõnaga „kommunikatsiooniekspert” koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga 5. veebruariks 2016 e-postile kai.klein@bef.ee Täpsemad tingimused ja tööülesanded leiab siit.

Juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes

MTÜ Balti Keskkonnafoorumil valmis KIK toetusel juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendi eesmärgiks on tõsta vee-ettevõtjate teadlikkust veekeskkonnale ohtlikest ainetest ning kirjeldada erinevaid meetmeid, millega vee-ettevõttel oleks võimalik neid aineid paremini ohjata. Lisaks antakse ülevaade valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, probleemsetest veekeskkonnale ohtlikest ainetest ning nende võimalikest allikatest. Juhendi saate alla…

Loe edasi