Balti Keskkonnafoorum

Uudised
Mõtle mida tarbid

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästev liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

Läänemaal räägiti looduslikelt rohumaadelt majandusliku tulu teenimise võimalustest

Balti Keskkonnafoorumi looduskaitse ekspert Merle Kuris tutvustas esmaspäeval, 25. aprillil Lihulas toimunud seminaril LIFE Viva Grass projekti õppereisidel kogutud info põhjal häid näited, kuidas erinevates Euroopa riikides kasutatakse looduslikke rohumaid majandusliku tulu teenimiseks. Läänemaal, mille pindalast 32% on kaitse all ja kus asub ka suur osa meie väärtuslikest niitudest, on niidumajandus päevakajaline teema. Niitude säilitamisel ja…

Uuring paljastas mereelupaikade seisundi

Seni uurimata Eesti merealade kaardistamise ning elupaigatüüpide, linnustiku ja viigerhüljeste seiremetoodika väljatöötamisel andsid teadlased mereliste elupaikade seisundile soodsa hinnagu. Tulemustest ja põnevatest leidudest antakse ülevaade 14. aprillil Tallinna Ülikoolis toimuval seminaril „Rannik ja meri“. Aprillis lõpeb pea kaks aastat väldanud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi rahastatud projekt „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika…

Loe edasi