Balti Keskkonnafoorum

Uudised

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästev liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

MARMONI projekti lõpukonverents “Innovative indicators, methods, monitoring & assessment of marine biodiversity in the Baltic Sea”

27.-29.jaanuaril 2015 toimub Jurmalas, Lätis MARMONI projekti lõpukonverents “Innovative indicators, methods, monitoring & assessment of marine biodiversity in the Baltic Sea”. Konverents võtab kokku projekti tegevused ning annab ülevaate välja töötatud merekeskkonna elurikkuse indikaatoritest. Projekti eesmärgiks oli välja töötada kontseptsioonid, et hinnata mereliikide ja –elupaikade seisundit ning erinevate inimtegevuste mõju mere bioloogilisele mitmekesisusele Läänemeres. Projekti…

Euroopa Keskkonnavolinik osaleb kampaanias Mõtle mida tarbid

Käesoleva aasta 8.jaanuaril külastab Euroopa keskkonna-, merenduse ja kalanduse volinik Karmenu Vella “Mõtle mida tarbid” kampaaniat Riias – ehitusmaterjalide kauplust K-rauta – Lucavsala. Kampaaniat kaasrahastab LIFE programm, mis on EL rahastusvahend. Kampaania “Mõtle mida tarbid” raames on juba enam kui aasta kõik K-rauta kauplused Lätis ja Eestis pakkunud võimalust valida tooteid märgusildiga “Ohutum valik –…

Loe edasi