Balti Keskkonnafoorum

Uudised

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästev liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

MARMONI projekti tulemusi tutvustav seminar Eestis

10.märtsil lõpetame LIFE+ projekti „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres (MARMONI)“ tulemusi tutvustava seminariga Tallinnas Tallink Spa ja Konverentsi hotellis. Seminaril saab ülevaate projekti raames tehtud välitöödest ning välja töötatud indikaatoritest, samuti veebipõhisest tarkvarast bioloogilise mitmekesisuse hindamiseks vastavalt merestrateegia raamdirektiivi nõuetele. Juttu tuleb ka seire maksumusest ja kuluefektiivsusest ja ka…

Balti Keskkonnafoorum osaleb projektis „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“

Balti Keskkonnafoorum analüüsib Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) eestvedamisel koos Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudiga taristu- ja energiasektori haavatavust kliimamuutustele ning võimalusi kliimamuutustega kohanemiseks. Uurimustöö saab üheks sisendiks Eesti kliimamuutustega kohanemise riiklikku strateegiasse, mille eelnõu valmib aastal 2016. Kliimamuutused on reaalsus ja nende muutustega kohanemine aitab maandada kliimamuutustest tulenevaid riske ning ennetada äärmuslike kliimasündmuste – üleujutused, tormituuled,…

Loe edasi