Balti Keskkonnafoorum

Uudised

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästev liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

Eestlased muretsevad kemikaalide pärast

Igapäeva kaupades kasutatavate kemikaalide mõju on muutunud oluliseks keskkonnaküsimuseks. Murettekitava keskkonnaga seotud teemana nimetas 48 % eestlastest igapäevakaupades kasutatud kemikaalide mõju meie tervisele, mis oli teisel kohal suureneva jäätmete hulga (52%) järel. Sellega on teema teinud kõige suurema hüppe (+13%) võrreldes 2011. aastal läbi viidud analoogse uuringuga. Septembris avaldati Eurobaromeetri „Eurooplaste keskkonnaalsed hoiakud“ uuringu tulemused,…

Algas Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA

   18. septembril Keskkonnaministeeriumis toimunud avaüritusega sai Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA ametliku alguse. Ürituse avas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, kes rõhutas projekti olulisust, kuna lisaks uute andmete kogumisele mere loodusväärtuste kohta tegeldakse projektis ka seiremetoodika arendamisega, mis on aluseks edasisele andmekogumisele. Projekti partnerid tutvustasid kavandatavaid projekti tegevusi. TÜ Eesti Mereinstituut…

Loe edasi