Balti Keskkonnafoorum

Uudised
Mõtle mida tarbid

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästev liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

Ekspertide õppereis mööda Eesti ja Läti poollooduslikke kooslusi

9.-11. septembril 2015 toimus Eesti, Läti ja Leedu looduskaitseekspertide poollooduslikke kooslusi ja nende majandamist tutvustav õppereis läbi Eesti ja Läti.   (Lätis külastatud talud)     Kolmepäevane õppereis oli tiheda programmiga. Lätis külastati nelja poollooduslike koosluste majandamisega tegelevat talu. Lisaks tutvuti Lätis ulatusliku karuputke levialaga, kus LIFE Viva Grass projekti raames on kavas katta 7…

Infopäev ohtlikest ainetest autohooldustoodetes

Väikestes ja keskmise suurusega autoteenindustes kasutatakse igapäevaselt kuni paarisadat kemikaali. Osa neist on tervisele suhteliselt ohutud, kuid paljud on väga kahjulikud või toksilised, põhjustades püsivaid tervisekahjustusi (nt vähk, allergia, kroonilised haigused),  leidub ka kergesti süttivaid, põlevaid, keskkonnaohtlikke kemikaale jne. Kampaania „Mõtle mida tarbid“ raames korraldatakse 16.09 Tallinnas infopäev „Ohtlikud ained autohooldustoodetes“. Autoteeninduste/salongide/töökodade esindajatele ja kutseõppeharidusasutustele…

Loe edasi