Balti Keskkonnafoorum

Energia ja kliimamuutused

Balti Keskkonnafoorum on olnud alates 2003. aastast tihedalt seotud erinevate energia ja energiatõhususega seotud teemadega (projektides osalemine, taustainfo kogumine, osalemine erinevatel kohtumistel (nii rahvusvahelised kui kohalikud), huvigruppide kaardistamine ning kontaktide loomine). Samuti on varasemate projektide raames koostatud koolitusprogramme erinevatele sihtgruppidele (arhitektid, insenerid jne). Lisaks toetab Balti Keskkonnafoorum kliimamuutustega kohanemise alase rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö tugevdamist.

Energia ja kliimamuutuste projektid