Balti Keskkonnafoorum

Jäätmemajandus

Balti Keskkonnafoorum omab pikaajalisi kogemusi teadlikkuse tõstmisest jäätmekäitluse valdkonnas. Osaletud on järgmistes rahvusvahelistes projektides: “Aktiivne kodanike- ning mittetulundusühingute osalus – eelduseks jäätmekäitluspolitiika efektiivseks rakendamiseks kohalikes omavalitsustes” (2005-2006, tegevused toimusid Vidzeme ja Viljandi maakonnas); “EUWAS – European Waste Sector Assistant”, mille raames loodi Euroopa Liidu jäätmekäitlussektorile suunatud internetiplatvorm.