Balti Keskkonnafoorum

Jalgratas kui Euroopa kliimapoliitika osa (CyclUrban)

Cycling as an element of urban climate mitigation policy (CyclUrban)

Kestus: 01.11.2017 – 29.02.2020
Projekti partnerid:
Saksamaa: Baltic Environmental Forum Deutschland (juhtpartner) ja Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Eesti: Tartu linn ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Läti: Baltic Environmental Forum Latvia ja Latvian Cyclists Union
Horvaatia: Society for Sustainable Development Design ja Velika Gorica linn
Kreeka: National Observatory of Athens, Ecocity ja National Technical University of Athens
Poola: Earth and People ja Varssavi linn
Rahastaja: Europäische Klimaschutzinitiative (EUKI)
Projekti eelarve: 640 000 EUR
Koduleht: https://www.cyclurban.eu/

Projekti peamine eesmärk on edendada jalgrattasõitu kui efektiivset vahendit säästva linnalise liikumiskeskkonna loomiseks ja kliimamuutuste mõju leevendamiseks kohalikul tasandil.

Kuues linnas: Tartus (EE), Riias (LV), Varssavis (PL), Velika Goricas (HR), Bratislava (Slovakkia) ja Drama (Kreeka) töötatakse välja strateegiad linnatranspordi liikuvuse edendamiseks. Samuti esitatakse soovitused riiklikul tasemel, kuidas jalgrattasõitu toetada. Projekti käigus korraldatakse seminare ja töötubasid metoodikate ja strateegiate väljatöötamiseks ning kogemuste ja ideede levitamiseks. Eestis on projekti üheks peamiseks väljundiks Tartu linna pikaajaline jalgrattastrateegia.

Lisainfo:
Laura Remmelgas
laura.remmelgas@bef.ee
+372 6 597 029

Säästev liikuvus

Tutvu Cyclurbani lõpparuandega siin.