Balti Keskkonnafoorum

Veemajandus

Vesi kui üks olulisemaid varusid on oma puhtusega vajalik kõikidele inimestele. Balti Keskkonnafoorum panustab oma projektidega antud hetkel eelkõige piiriülese koostöö tugevdamisse, teabe levitamisse ja elanike kaasamisse veemajandusse.

Veemajanduse projektid