Balti Keskkonnafoorum

Keskkonnaalased seminarid

Balti Keskkonnafoorum (BEF) on tuntud professionaalsete keskkonnaalaste ürituste korraldajana. Aastate jooksul kujunenud head suhted erinevate ühiskonnagruppidega ning BEF’is töötavad oma valdkonna eksperdid tagavad alati kõrgetasemelised üritused nii sisult kui korralduslikult. Meil on kogemust nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste seminaride korraldamisel.

Pakume ürituste nii sisulise kui ka tehnilise poole korraldamist. Meil on võimekust erinevates keskkonnavaldkondades, hõlmates näiteks järgnevaid valdkondi:
– tarbijateadlikkus ja keskkonnahoidlik käitumine;
– kemikaalialane teadlikkus ja ohutus;
– looduskaitse (ökosüsteemiteenused, liigirikkus, elupaikade säilitamine ja taastamine);
– kliimamuutuste leevendamine ja mõjudega kohanemine;
– säästev linnaline liikuvus;
– ohtlikud ained veekeskkonnas ja veemajanduskavad;
– keskkonnakorraldus.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Vaata ka:

> Keskkonnaalased tõlked
> Konsultatsioonid
> Koolitused
> Projektide kirjutamine
> Kliimakavade koostamine