Balti Keskkonnafoorum

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenust kemikaaliohutuse tõstmiseks ettevõtetes. Aitame viia ettevõttes ohtlike kemikaalide käitlemise õigusaktidega vastavusse ning anname soovitusi, kuidas vähendada kemikaalidest ja tootmisprotsessidest tulenevaid keskkonna- ja tervisemõjusid.

Meil on võimekus tegeleda erinevate kemikaalidega seotud teemadega, hõlmates näiteks järgnevaid valdkondi:
– ohutuskaardid;
– kemikaaliarvestus;
– kemikaalide ohutu käitlemine;
– kemikaaliseadus ja REACH-määrus;
– ohtlike kemikaalide asendamine;
– CLP-määrus.

Balti Keskkonnafoorum on kemikaalivaldkonnaga tegelnud aastaid. Kogemus erinevate huvigruppidega ning individuaalne lähenemine igale ettevõttele garanteerib professionaalse ja tulemusliku konsultatsiooniteenuse.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Vaata ka:

> Keskkonnaalased tõlked
> Keskkonnaalased seminarid
> Koolitused
> Projektide kirjutamine
> Kliimakavade koostamine