Balti Keskkonnafoorum

Meie missiooniks on elujõulise keskkonna säilitamine läbi järgmiste tegevuste:
 keskkonnateadlikkuse tõstmine: aitame suunata Eesti elanike säästlikumale tarbimisele ja teadlikumale keskkonnakäitumisele;
– keskkonna- ja looduskaitse propageerimine: pingutame selle nimel, juhtida tähelepanud nii inimeste vahetu keskkonna kui ka looduse kaitsmisele tervikuna;
– keskkonnajuhtimise edendamine: töötame vastavate oskuste arendamise nimel erinevates asutustes ja huvigruppides.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA