Balti Keskkonnafoorum

Meie missioon on elujõulise keskkonna säilitamine läbi:

keskkonnateadlikkuse tõstmise: aitame suunata Eesti elanike säästlikumale tarbimisele ja teadlikumale keskkonnakäitumisele;

keskkonna- ja looduskaitse propageerimise: pingutame selle nimel, juhtida tähelepanu nii inimeste vahetu keskkonna kaitsmisele kui ka looduse kaitsmisele tervikuna;

keskkonnajuhtimise edendamise: töötame vastavate oskuste arendamise nimel erinevates asutustes ja huvigruppides.