Balti Keskkonnafoorum

Projekti NonHazCity tulemused tõestavad: ohtlikke aineid esineb igas linnaelu aspektis

HELCOMi poolt läbi viidud Läänemere seisundi hindamine näitas, et ohtlike ainete sattumine merekeskkonda on tõsine probleem. Hoolimata mitmete määruste ja muude meetmete  kehtestamisest satub maismaalt veekeskkonda siiski suures koguses ohtlikke aineid. Kolm peamist ohtlike ainete allikat merre sattumisel on tööstuslik reovesi, olmeheitvesi ja sadevesi. Tarbimisega seonduvad hajusallikad nagu siseruumide tolm, pesupesemisel tekkiv heitvesi ja tarbitud…

LIFE Viva Grassi ja ELME projektide ühisseminar ökosüsteemiteenustest ruumilises planeerimises

Täna toimub Keskkonnaministeeriumis LIFE Viva Grassi ja ELME projektide ühisseminar „Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis“. Lisaks peagi lõppevale LIFE Viva Grassi tulemuste ja töövahendi tutvustamisele, antakse ülevaade ka kõikidest teistest hetkel töös olevatest ökosüsteemiteenuste kaardistamise, hindamise ning planeerimis- ja otsustusprotsessidega seotud protsessidest ja tegevustest, sh riiklikust MAES protsessist, ökosüsteemiteenuste integreerimisest…

Valminud on vastutustundlike hangete juhis kohalikele omavalitsustele

MTÜ Mondo ja Eesti Keskkonnaõiguse Keskuse koostöös on valminud vastutustundlike hangete juhis kohalikele omavalitsustele. Avalik sektor on väga suur tarbija. Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine sisemajanduse koguproduktist 14–16%. Arvestades, et selleks kasutatakse suuresti maksumaksja raha, tuleb seda teha vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades. Üks võimalusi selleks on keskkonnahoidlikud ja sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked….

NonHazCity viimane konverents ja projekti lõpp

Projekti NonHazCity viimane konverents toimus jaanuari lõpus Riias. Kaks päeva olid täis sisukaid  ja põnevaid arutelusid projektis saadud kogemuste ning õnnestumiste kohta. Uusi ideid, mida jagada ja mõtteid tehtu osas oli eduka projekti lõpuks kogunenud hulgaliselt. Pärnu abilinnapea Rainer Aavik tõi konverentsil esile NonHazCity projekti raames elanike hulgas läbiviidud kampaania, kui olulise meetme, mille abil…

Vähem ohtlikke kemikaale majapidamistes, lasteaedades ja omavalitsustes

Läänemere piirkondades ohtlike ainete vähendamisega tegelenud projekt NonHazCity läheneb lõpule. Projekti lõppu tähistav konverents leiab aset 29. ja 30. jaanuaril Riias, kus tutvustatakse kolme aasta jooksul kogutud teadmisi ning uuringute tulemusi. Projekti NonHazCity raames analüüsiti ligi 100 heitvee proovi, et määrata peamised ohtlikud ained, mis veekogudesse satuvad.  Analüüsidest selgus, et tavapäraste saasteainete nagu raskemetallide koguseid on …

Aasta keskkonnateo tiitel läheb Postimehele ja Sirbile, kirves loodusmetsade hävimisele

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) valis 2018. aasta keskkonnateoks Postimehe ja Sirbi keskkonnarubriigid. Keskkonnakirve said keskkonnaministeeriumi metsaosakond ja asekantsler Marku Lamp vääriselupaikade kaitse takistamise eest. Alates 2018. aasta juulist alustas ajalehes Sirp ilmumist arvamusveerg “Ökoloogika”, mis on hea näide keskkonnateemade põhjalikust ja pädevast kajastusest ajalehes. Möödunud kevadest pühendub kord nädalas keskkonnateemadele ka Postimehe rubriik “Meie Eesti”….

Avalik pöördumine: Eesti peab toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni

Täna hommikul esitasid enamik Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmeid koos Taastuvenergia Koja ja Arengukoostöö Ümarlauaga avaliku pöördumise peaministrile ja keskkonnaministrile, milles kutsutakse üles peaminister Jüri Ratast ja keskkonnaminister Siim Kiislerit toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni. Avalik pöördumine peaministrile ja keskkonnaministrile Maailma vastutustundlike riikide ja nende juhtide tähelepanu on olnud juba nädal aega Poolas toimuval kliimakonverentsil…

Pressiteade: Rahvusvaheline transpordikonverents Tallinnas

Tallinnas toimub rahvusvaheline transpordikonverents 4. ja 5. detsembril leiab Õpetajate Majas aset rahvusvaheline konverents “Modelleerimise ja andmete roll mitmemodaalse ja kombineeritud transpordisüsteemi arendamisel – praegune olukord ja tulevikuperspektiivid”. Üritusel kõnelevad eksperdid Rootsist, Poolast, Saksamaalt ja Eestist. Konverents keskendub transpordi modelleerimisele ja andmetega seonduvatele võimalustele, mis toetavad jätkusuutlikuma transpordisüsteemi loomist. Üritusele on kutsutud linnatranspordi korraldajaid erinevatest…

11 keskkonnaühendust avalikustasid nägemuse Eesti metsanduse tulevikust

Keskkonnaühendused avalikustasid metsanduse visiooni aastani 2030, milles toovad välja 8 tähtsamat eesmärki, mille täitmine võimaldab Eestil olla tulevikus tark metsariik ja säästva metsanduse teenäitaja. Visioon pealkirjaga “Metsariigina tulevikku” on leitav siit: eko.org.ee/metsavisioon Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) soovitab koostatud visioonis Eestile metsandust, mis hoiab ja kasvatab Eesti ning maailma elurikkust; panustab kliimamuutuse ärahoidmisse, kasvatades arvestatavalt metsades seotud…

Kuidas saaks vähendada ohtlike ainete kasutamist ettevõtetes?

17 Euroopa riigi esindajad kohtuvad 23. ja 24. oktoobril Riias, et arutada meetmete üle, mis võiksid kõige tõhusamalt ettevõtteid aidata ohtlike kemikaalide kasutamise vähendamisel igapäevaste tegevuste juures. Kampaania “Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid” raames tehtud arvutuste põhjal kasutab umbes 38% Euroopa ettevõtetest igapäevaselt ohtlikke aineid. Sellised ained kujutavad endast tõsist ohtu nii töötajatele ja ümbritsevale…

Pressiteade: Projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) Avaseminar

PRESSITEADE 11.09.18 toimub Viimsis projekti avaseminar, kus tutvustatakse EL LIFE programmist rahastatud ja septembrist 2018.a käivituvat projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) ning arutatakse sellega seonduvaid väljakutseid Eestis. Täpsemalt, Eesti Keskkonnaministeerium annab avaseminaril ülevaate kliimamuutustega kohanemisest Eestis ning sellega seotud väljakutsetest ning Keskkonnauuringute Keskus tutvustab Tallinna „Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava“…

Huvirühmade konsultatsioon ÜRO Keskkonnaassamblee IV kõrgetasemelise kohtumise (UNEA-4) ette valmistamiseks

  Balti Keskkonnafoorum koostöös Euroopa Keskkonnabüroo ja ÜRO Keskkonnaprogrammiga korraldavad Tallinnas 3.-4.septembril 2018 huvirühmade konsultatsiooni UNEA-e ettevalmistamiseks. ÜRO Keskkonnaprogramm on juhtiv keskkonnaasutus, mis seab globaalse keskkonnaprogrammi, edendab selle ellu viimist ning panustab säästva arengu eesmärkide täitmisesse. ÜRO Keskkonnaprogrammi eesmärgiks on muuhulgas arendada partnerlust eri osapoolte vahel ning motiveerida inimesi elama keskkonda säästvalt ning mitte tuleviku…

BEF Grupp 15: Mis on selle aja jooksul toimunud?

Käesoleval aastal tähistab BEF Grupp oma 15. sünnipäeva. Võrgustikutöö sai alguse 2003. aastal, kui Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal loodi mittetulundusühingud. Ühiste eesmärkide ja tegevustega MTÜd moodustavad üheskoos “BEF Grupi”. Järgnevalt väike ülevaade sellest, millega on BEF Grupp 15 aasta jooksul tegelenud ning kuidas organisatsioon arenenud on. Balti Keskkonnafoorum asutati aastal 1995 Tallinnas, Riias ja…

ERL pressiteade: Keskkonnakomisjon arutab põlevkivienergeetikast loobumist

Täna kell 14:00 tuleb Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil arutusele ühispöördumine, millele allakirjutanud soovivad põlevkivienergeetikast väljumise strateegia koostamist. Rahvaalgatusele “Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit” andis oma toetusallkirja 1079 inimest, mis edastati 30. aprillil Riigikogu esimehele Eiki Nestorile. Ühispöördumisele allakirjutanud soovivad riigilt selget otsust ning laiapõhjalist plaani, kuidas tulevikus põlevkivienergiast loobuda ning järk-järgult taastuvatele energialahendustele üle…

Eutrofeerumine pärast aastat 2020 : vana loo ümberkirjutamine – uus tee õnneliku lõpuni

Balti Keskkonnafoorum kutsub huvilisi esmaspäeval, 4. juunil seminarile, mille teemaks on eutrofeerumine. Seminar leiab aset Tallink Spa ja konverentsikeskuses ning toimub Läänemere strateegia üheksanda aastafoorumi raames. Kehtiva Läänemere strateegia raames vaadeldakse eutrofeerumist bio-füüsikalises kontekstis. Kahjuks on puudu sotsiaal-majanduslik vaade ning ka kriitiline analüüs poliitika otsuste raames. H2020 projekt “ResponSEAble” soovib debatti panustada punktidega, millele Läänemere…

Idufirma UpSteam mõtleb keskkonnale

  Ajujahi äriideede konkurssist hoogu koguv idufirma UpSteam on oma tegevuses keskendunud keskkonnasõbraliku autopesuteenuse pakkumisele. Oma tegevuses rõhutab UpSteami meeskond kahele aspektile, kuidas nende pakutav autopesuteenus on keskkonnasõbralikumad kui teised turul olevad teenusepakkujad. Esiteks kasutatakse tehnoloogiat, mille tulemusena kasutatakse tunduvalt vähem vett, kui kasutavad käsipesulad. Näiteks toob ettevõte välja, et käsipesulad kasutavad ligikaudu 150-200 liitrit…

Ootame pakkumisi keskkonnavastutuse uuringu tegemiseks

Ootame pakkumusi keskmise ja väikese suurusega ettevõtete keskkonnavastutusest uuringu tegemiseks Eestis, Lätis ja Leedus. Uuring peab andma vastused muuhulgas järgmistele küsimustele: – Milline on VKE suhtumine keskkonnavastutusse? – Kas VKE on määratlenud oma keskkonnamõjud (sisemised, välised), kuidas? – Kas VKE-del on keskkonnapoliitika? Mis on nende motivatsioon selleks? Uuring põhineb olemasoleval metoodikal. Täpsem info HANKEDOKUMENDIS. Palume…

Otsime kommunikatsioonieksperti

EKO pressiteade: Audit näitab, et riigimetsas ei ole loodusväärtused kaitstud

Äsja avalikustatud FSC metsamajandamise auditis on Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) tehtud kaks olulist parandamisnõuet, mille täitmata jätmisel ähvardab RMK-d FSC sertifikaadi kehtivuse peatamine. Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) eksperdid esitasid auditi läbiviijale hulgaliselt tähelepanekuid ja näiteid, mille kohaselt on RMK mitmes piirkonnas pikaajaliselt ja oluliselt rikkunud metsade säästva majandamise nõudeid ning selle käigus loodusväärtusi kahjustanud. OÜ…

Tallinna piirkonna liikuvuskava 2035 seminar

1. veebruaril kell 10.00-15.30 toimub Maanteeametis liikuvuskava seminaril, mille eesmärk on anda Harjumaa kohalikele omavalitsustele ja piirkonna sidusgruppidele ülevaade Tallinna piirkonna liikuvuskava koostamisest, tutvustada seni läbiviidud uuringute tulemusi ning saada sisendit liikuvust puudutavate stsenaariumide koostamisse. PÄEVAKAVA Seminari korraldab  Maanteeamet koostöös Tallinna Transpordiameti ja Balti Keskkonnafoorumiga. Seminari kaasrahastab Läänemere piirkonna programm (BSR INTERREG) läbi projekti Sustainable urban mobility…

EKO pressiteade: Keskkonnateo tiitli pälvisid teadlased, kirve Keskkonnaamet

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) andis 2017. aasta keskkonnateo tiitli Asko Lõhmusele ja Raul Rosenvaldile nende panuse eest teadusargumentatsiooni toomisel avalikku metsadebatti. Keskkonnakirve sai Keskkonnaamet, kes andis seadust eirates loa teha Nursipalus suurel maa-alal lageraie. Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteadur Asko Lõhmus ja Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald paistsid möödunud aastal silma sõnavõttudega meedias, Riigikogus ning…

Ootame pakkumisi keskkonnavastutuse uuringu metoodikale – uuendatud!

Ootame pakkumusi uuringu metoodikale ning tulemuste analüüsile, mis on aluseks edasisele uuringule Eesti, Läti ja Leedu keskmise ja väikese suurusega ettevõtete keskkonnavastutusest. Uuring peab andma vastused muuhulgas järgmistele küsimustele: – Milline on VKE suhtumine keskkonnavastutusse? – Kas VKE on määratlenud oma keskkonnamõjud (sisemised, välised), kuidas? – Kas VKE-del on keskkonnapoliitika? Mis on nende motivatsioon selleks? Käesolev…

EKO pressiteade: Ühendused esitasid eelnõu kaitsealuste metsade kaitsmiseks liigse majandamise eest

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) esitas täna, 14. novembril Keskkonnaministeeriumile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile metsa- ja looduskaitseekspertide ning juristide koostöös koostatud ettepanekud looduskaitseseaduse muutmiseks. Praegu on paljudes kaitsealustes metsades lubatud lageraie ning majandusmetsadele mõeldud reeglid laienevad iseenesest ka kaitsealade piiranguvööndi metsadele. See seab tõsiselt ohtu kaitstavad loodusväärtused. Varemgi teadvustatud probleem kaitsealuste piiranguvööndi metsadega kerkis teravalt taas viimase…

PRESSITEADE: Pärnus viidi läbi ohtlike ainete sõeluuring

PRESSITEADE 19.10.2017 Eelmise aasta jooksul viidi Pärnus läbi sõeluuring kaardistamaks linna veekeskkonnas leiduvaid ohtlikke aineid ja nende päritolu. Nüüd selgunud uuringu tulemustest avaldub, et võrdväärselt jõuab Pärnu linnakeskkonda ohtlikke aineid nii kodudest, tööstuspiirkondadest kui ka näiteks väikestest ettevõtetest, kaubanduskeskustest, SPA-dest ja haiglast. Sõeluuringu käigus analüüsiti ohtlike ainete sisaldust elamu- ,tööstus- ja teenindusettevõtete reovees ning linna…

Pärnus läbi viidud ohtlike ainete sõeluuringu tulemuste avalikustamine

Kutsume kõiki huvilisi järgmisel neljapäeval, 19. oktoobril kell 11.00 Pärnu Linnavalitsuse suurde saali, kus toimub Pärnus ning teistest Läänemere-äärsetes omavalitsustes läbi viidud ohtlike ainete sõeluuringu tulemuste tutvustamine. Üritus toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Ürituse taust ja teemad: Rahvusvahelise projekti NonHazCity raames analüüsiti ohtlike ainete sisaldust elamu- ja tööstuspiirkondade reo- ning sademevees Pärnus, Riias,…

Pärnakas, aita luua kahjulikest ainetest vaba elukeskkonda!

Novembrist Pärnus alguse saava kampaania “Mõtle, mida tarbid” fookuses on kahjulikud ained kosmeetikatoodetes, puhastusvahendites ning köögitarvikutes. Kampaania raames, kutsume Pärnu elanikke üles vaatama otsa oma tarbimisharjumustele. Kui julgelt tutvustaksid Sina oma kappides sisalduvat keskkonnaeksperdile? Kas suudaksid oma tarbimisharjumusi nelja kuuga keskkonnasõbralikumaks muuta? Pärnakad Silver Smeljanski ja tema elukaaslane Marie Rosalie Hanni otsustasid end proovile panna ning…

Otsime kommunikatsioonipraktikanti

Kui otsid praktikakohta, kus saaks end proovile panna rohkemas kui kohvikeetmises, siis MTÜ Balti Keskkonnafoorumis saad näiteks: kampaaniat korraldada, sotsiaalmeedia ja kodulehtede haldamises kaasa lüüa, kommunikatsioonistrateegiat koostada, üritusi korraldada, uue projekti visuaalse identideedi loomises kaasa rääkida, lugusid kirjutada või videoid teha, pressiteateid koostada ja ajakirjanikega koostööleppeid sõlmida. Praktika annab Sulle võimaluse saada aimu nii vabaühenduste…

Keskkonnaühenduste pressiteade: Keskkonnaministeerium plaanib kaitsealadel raietingimusi leevendada

Keskkonnaministeerium plaanib kiirkorras vastu võtta määruse muudatust, mis võimaldaks teha kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites sanitaarraie nime all lageraiet, mis kaitsealadel on reeglina keelatud. Kaitsealade elurikkust tõsiselt ohustavat eelnõu ei ole saadetud kooskõlastamiseks ühelegi huvigrupile. Keskkonnaühendused soovitavad ministeeriumil muudatustest loobuda. Plaanitav määruse muudatus võimaldaks teha näiteks tormi tagajärjel kahjustada saanud kaitsealuses metsas kergekäeliselt lageraie, väites, et…

Eestlased tunnevad kemikaalide pärast muret

64% eestlasi tunneb muret igapäevase kemikaalidega kokkupuute pärast, selgub juunis avaldatud Eurobaromeetri kemikaaliohutuse uuringu tulemustest. Umbes sama suur osa elanikkonnast teab tarbetoodetes, sh näiteks kodukeemias, kosmeetikas, riietes, elektroonikas või ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete mõjudest. Uuringust selgub seegi, et eestlased on kõige eesrindlikumad pakendiinfoga tutvujad Euroopas. 83% vastanutest otsib toote võimalike kõrvalmõjude kohta esmajoones teavet just pakendilt….

Ohtlike kemikaalide käitlemise koolitus ettevõtetele

  Eesti Keemiatööstuse Liit koostöös MTÜ Balti Keskkonnafoorumiga korraldab koolituse kemikaale kasutavatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid – alates REACH määrusest, registreerimisest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ning info edastamiseni tarneahelas. Lisaks toimub praktiline töö ohutuskaartidega. Koolitus on osalejatele TASUTA! REGISTREERIMINE NB! Kohtade arv on hetkel täis. Ajakava: 9:30-10:00 Osalejate registreerimine, tervituskohv 10:00-10:20 Avamine, sissejuhatus….

Jätkusuutlikuma meremajanduse poole

2016. aasta oktoobris sai alguse Eesti-Soome ühisprojekt Plan4Blue, mille eesmärk on planeerida ja arendada meremajandust selliselt, et säiliks mõistlik tasakaal majanduse ning keskkonna vahel. Projekti käigus analüüsitakse Soome lahe ja Saaristomere mere- ning rannikualade seisundit, hinnatakse erinevate valdkondade majanduslikku potentsiaali piirkondlikku arengusse panustamisel ning töötatakse planeeringute jaoks välja võimalikud lahendused, mis võtaksid arvesse nii majanduslikke,…

PRESSITEADE: Iga neljas Pärnu elanik peab end ohtlikest ainetest hästi informeerituks

MTÜ Balti Keskkonnafoorumi ja Pärnu Linnavalitsuse tellimusel läbi viidud uuringu tulemustes selgub, et iga neljas Pärnu elanik peab end hästi või väga hästi informeerituks ohtlikest ainetest, mida võib leiduda igapäevaselt kasutatavates toodetes. Uuringus selgub, et teadlikkus on keskmisest veidi kõrgem naiste seas vanuserühmas 20-29 aastat ja peredes, kus kasvavad 7-12-aastased lapsed. Ohtlikest ainest vähe või…

PRESSITEADE: Ohtlikud ained kosmeetikatoodetes – müüt või tegelikkus?

Homme, 7. juunil kell 17.30 toimub pakendivaba poe Paljas Pala ruumides vestlusõhtu, kus tutvustatakse ja arutletakse ohtlike ainete mõjust tervisele ja keskkonnale. Tänavu aasta aprillis viis Socio uuringukeskus MTÜ Balti Keskkonnafoorumi ja Pärnu Linnavalitsuse tellimusel läbi uuringu kaardistamaks Pärnu linna elanike teadlikkust ohtlikest ainetest. Selgus, et iga neljas pärnakas peab end hästi või väga hästi…

Osale vestlusõhtul “Ohtlikud ained kosmeetikatoodetes”

7. juunil kell 18.00 toimub Pärnus pakendivaba poe Paljas Pala ruumides vestlusõhtu “Ohtlikud ained kosmeetikatoodetes – müüt või tegelikkus?” Üritusel osalemine on TASUTA, kaasa rääkima või ka lihtsalt kuulama on oodatud kõik huvilised! Võõrustaja Paljas Pala kostitab osalejaid ka tervisliku snäkiga. Vaata ka Facebookist. Vestlusõhtut viib läbi MTÜ Balti Keskkonnafoorumi keskkonna- ja kemikaaliekspert Kai Klein,…

PRESSITEADE: LIFE keskkonnaprojektide konverents “Kuidas hinnata looduse väärtust?”

10.-12. mail kohtuvad Tallinnas Viru Hotellis Euroopa Komisjoni Keskkonna peadirektoraadi kõrgetasemelised ametnikud, ülikoolide teadurid ning vabaühenduste ja muude huvirühmade esindajad Euroopa Liidu LIFE programmi keskkonnaprojektide konverentsil “Kuidas hinnata looduse väärtust? – Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni viimine otsustusprotsessidesse”. Konverentsi avab keskkonnaminister Marko Pomerants, kelle sõnul saab looduse hüvede väärtuste, seal hulgas ka majanduslike, teadvustamine, hindamine ja arvestamine looduskaitses…

LIFE keskkonnaprojektide konverents “Kuidas hinnata looduse väärtust?” Tallinnas

Ökosüsteemiteenused pakuvad inimestele lugematul hulgal väärtuslikke hüvesid, näiteks toitu, puhast vett ja õhku. Ökosüsteemiteenuste hindamine ning kontseptsiooni juurutamine keskkonnakorraldusse ja otsustusprotsessidesse aitab säilitada bioloogilist mitmekesisust. Euroopa Liidu LIFE programm koostöös LIFE Viva Grass projektiga korraldab Neemo EEIG toel 10.-12. mail 2017 Tallinnas konverentsi: “Kuidas hinnata looduse väärtust? – Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni viimine otsustusprotsessidesse” (Costing the Earth? –…

Koolitus “Ohtlikud ained puhastustoodetes ja keskkonnahoiukriteeriumid” Pärnus

Pärnu Linnavalitsus ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum kutsuvad puhastusteeninduse ettevõtete esindajaid 5. aprillil Pärnu Keskraamatukogu rippsaali TASUTA koolitusele “Ohtlikud ained puhastustoodetes ja keskkonnahoiu kriteeriumid” Koolitus toimub rahvusvahelise projekti NonHazCity (“Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere linnapiirkondades”) raames. Projekti eesmärgiks on vähendada igapäevases kasutuses olevatest toodetest eralduvate saasteainete sattumist Läänemerre. Kui paljude ohtlike kemikaalidega puhastustoodete kasutajad igapäevaselt kokku puutuvad?…

Eesti Keskkonnaühenduste Koda otsib tegevjuhti

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) on 2002. aastal loodud avalikes huvides tegutsev koostöövõrgustik, kuhu kuulub kümme Eesti keskkonnaühendust. EKO eesmärgiks on keskkonna heaks Eesti sisese ja rahvusvahelise keskkonnapoliitika, arendus- ja keskkonnategevuse rahastamisega seotud otsuste ja protsesside jälgimine ja mõjutamine. Oma eesmärkide täitmiseks võtame tööle võimeka TEGEVJUHI Tööülesanded: • Hoida igapäevaselt silma peal keskkonnapoliitikal ja olulise keskkonnamõjuga…

LIFE Fit for REACH tõi Euroopa kemikaalieksperdid Tallinnasse

Veebruari alguses toimus Tallinnas rahvusvaheline seminar “REACH-määruse jõustamispraktikad”. Umbes 60 osalejat kümnest erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist, lisaks Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) esindajad, vahetasid kogemusi ja rääkisid kemikaalimääruse REACH jõustamise hetkeolukorrast. Seminarist võtsid osa ministeeriumite, keskkonna- ja terviseametite, ning inspektsioonide esindajad Austriast, Eestist, Leedust, Lätist, Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Luksemburgist ja Poolast. Lisaks veel ECHA ja Eesti Keemiatööstuse esindajad ning konsultandid. Muuhulgas käistleti selliseid…

EKO pressiteade: Maapõue strateegia ei võta suunda ressursitõhususele ega keskkonnamõju vähendamisele

Täna KUMUs tutvustatav riigi maapõue strateegia eelnõu on suunatud eeskätt kaevandamise hõlbustamisele ja intensiivistamisele. Dokument ei sea eesmärgiks kaevandamise keskkonnamõju vähendamist ega paku lahendusi Eesti ees seisvatele probleemidele nagu rohemajanduse halb seis või põlevkivi majanduslik hääbumine. Keskkonnaministeeriumi 19. jaanuaril avalikustatud dokumendiga “Maapõuepoliitika alused aastani 2050” pannakse paika maapõue uurimise ja kasutamise ning kaevandamise planeerimise põhimõtted…

Eesti-Soome ühisprojekti aitab tagada tõhusa ja keskkonnahoidliku tegevuse merel

Alguse sai Eesti-Soome ühisprojekt Plan4Blue, mille eesmärgiks on tagada jätkusuutlik ja keskkonnahoidlik sinimajanduse kasv Soome lahe ja Saaristomere mereruumi ning rannikualade planeerimise kaudu. Suur ja kiiresti kasvav nõudlus mereruumi järele erinevatel eesmärkidel nõuab integreeritud lähenemist planeerimisel ning majandamisel. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlase Robert Apsi sõnul on koostöö Eesti ja Soome teadlaste ning ametkondade vahel…

EKO PRESSITEADE: Selgusid 2016. aasta keskkonnakirves ja -tegu

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) andis 2016. aasta keskkonnavaenulikema teo tiitli ehk keskkonnakirve Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule põlevkivi ressursitasude alandamise eest. Möödunud aasta kõige tähendusrikkamaks keskkonnateoks valiti kolm pakendite kasutamist vähendavat algatust, mille eestvedajateks on Eesti Kaupmeeste Liit, MTÜ Tervikring  ning Johanna Maria Tõugu ja Silver Smeljanski. Eelmise aasta keskkonnakirve said üksmeelselt Vabariigi Valitsuse eelmine koosseis…

Eesti kemikaalipoliitika vajab sihikindlat arendamist

Kutsusime kokku ministeeriumite, järelvalveasutuste, tööstusliitude, ettevõtete ja toetusi pakkuvate asutuste esindajad, et vahetada mõtteid ohtlike kemikaalide asendamise teemal. Eesmärk oli arutleda, kas Eesti ettevõtjad on tegelikult valmis väga ohtlikke aineid asendama – kas ja kuidas saaks riik neid selles toetada? Terviseameti riikliku järelevalve tulemused 2016. aasta III kvartalis REACH valdkonnas näitavad, et rohkem kui neljandikul…

Rahvusvaheline konverents “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand” ootab osalema

7. oktoobril tutvustab projekti LIFE Viva Grass meeskond Palmse mõisas rohumaade tähtsust, majandamise võimalusi ning projekti rolli rohumaade säilimises. Üritus toimub 6.-8. oktoobril Lahemaa Rahvuspargi 45. aastapäeva raames korraldataval rahvusvahelisel konverentsil “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand”. Konverentsi keskseks teemaks on kultuuripärandi ja kultuurimaastike jätkusuutlikus, mille võtmeteguriks on kohalik kogukond nind jätkusuutlik majandamine. Esimesel päeval keskendutakse kultuuripärandi ja kohaliku kogukonna rollile, teisel…

EKO PRESSITEADE: Erialaorganisatsioonide pöördumine Reidi tee projekti peatamiseks

Tallinna linnavalitsuse tellimusel K-Projekti koostatud Reidi tee eskiisprojekt on vastuolus tänapäevaste linnaplaneerimise põhimõtete ning Euroopa Liidu rahade kasutamise reeglitega. Seetõttu soovime erialaorganisatsioonidena, et linnavalitsus peataks senise kiirustava Reidi tee projekteerimise K-Projekti juhtimisel ning alustaks uue kaasaegse, inimkeskse ja keskkonnasõbraliku projekti väljatöötamist. Kavandataval Reidi teel on väga suur mõju Tallinna kesklinna ruumile ning praegusel kujul tekitab…

Küsitlus: rohelised töökohad merenduses

Euroopa Komisjon ootab vastama küsitlusele, mille eesmärgiks on uurida, kuidas oleks võimalik vähendada merendusega seotud keskkonnamõjusid Euroopas ning milliseid meetmeid organisatsioonid selleks juba kasutavad. Küsitlusele on oodatud vastama kõik, kelle tegevusala… 1. on seotud keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamisega merenduse valdkonnas. See võib puudutada ükskõik missugust keskkonnamõju. 2. hõlmab Läänemere, Musta mere, Vahemere, Põhjamere, Atlandi ookeani või Põhja-Jäämere…

Leedri küla IV Kadakapäev kostitas päikesepaistega

9. juulil toimus Saaremaal, Lääne-Saare vallas, Leedri külas IV Kadakapäev „Rohelised niidud“, mis sel aastal korraldati koostöös LIFE Viva Grass projektiga. Päeva peateemaks olid meid ümbritsevad kaunid rohelised niidud ehk poollooduslikud kooslused, nende tähtsus ning väärtus. Tegevust jätkus kõigile. Toimusid loengud niitudest ja nende väärtusest. Merle Kuris tutvustas LIFE Viva Grass projekti ning selle käigus…

Koolituspäev “Kemikaalid, keskkonnasäästlik koristamine”

Korraldasime Kohila Gümnaasiumi tugipersonalile koolituspäeva “Kemikaalid, keskkonnasäästlik koristamine,” mida rahastati projekti “Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool, I faas” vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Koolituspäeva eesmärgiks oli tõsta kooli personali teadlikkust keskkonnasõbralikust koristamisest. Tallinna Teeninduskooli puhastusteeninduse eriala õpetaja Maie Ründva käsitles oma ettekandes koristaja töö olulisust ja töötajate motivatsiooni. Lisaks tutvustas ta erinevaid puhastusmeetodeid ja doseerimist märgpesu…

PRESSITEADE: Projekt NEMA andis olulise panuse eluslooduse seiresse

Lõppes projekt „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine” ehk lühidalt NEMA. Juulist 2014 kuni aprillini 2016 väldanud projekt annab olulise panuse mereliste elupaikade ja ohustatud liikide soodsa seisundi saavutamisse metoodikate kaudu, mis aitavad tulevikus selgitada, jälgida ja prognoosida liikide arvukuses ja levikus ning kooslustes toimuvaid muutuseid. Veidi üle poole miljoni eurose eelarvega projekti tulemusi…

Läänemaal räägiti looduslikelt rohumaadelt majandusliku tulu teenimise võimalustest

Balti Keskkonnafoorumi looduskaitse ekspert Merle Kuris tutvustas esmaspäeval, 25. aprillil Lihulas toimunud seminaril LIFE Viva Grass projekti õppereisidel kogutud info põhjal häid näited, kuidas erinevates Euroopa riikides kasutatakse looduslikke rohumaid majandusliku tulu teenimiseks. Läänemaal, mille pindalast 32% on kaitse all ja kus asub ka suur osa meie väärtuslikest niitudest, on niidumajandus päevakajaline teema. Niitude säilitamisel ja…

PRESSITEADE: Uuring paljastas mereelupaikade seisundi

Seni uurimata Eesti merealade kaardistamise ning elupaigatüüpide, linnustiku ja viigerhüljeste seiremetoodika väljatöötamisel andsid teadlased mereliste elupaikade seisundile soodsa hinnagu. Tulemustest ja põnevatest leidudest antakse ülevaade 14. aprillil Tallinna Ülikoolis toimuval seminaril „Rannik ja meri“. Aprillis lõpeb pea kaks aastat väldanud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi rahastatud projekt „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika…

Kurese loodushoiu talu külastus

Eelmisel nädalal, 31. märtsil külastasime Kurese talu, mis on pilootalaks ning partneriks projektis LIFE Viva Grass. Tutvusime kariloomade ootuses olevate rohumaadega ning projekti käigus ehitatud puurkaevuga. Lisaks näitas talu peremees Urmas Vahur loopealsete karjamaade taastamise projekti käigus tehtud töid. Kurese talu põhitegevuseks on külamaastikel loodushoiu- ja pärandkultuuri kaitse korraldamine.  Igal aastal tuuakse maikuus talu aladel…

PRESSITEADE: Pärnu asub proovima uusi lahendusi kaitsmaks Läänemere keskkonda

Balti Keskkonnafoorum koostöös Pärnu linna ja ettevõttega Pärnu Vesi alustas projektiga “Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere piirkondades” (NonHazCity), mille eesmärgiks on vähendada saasteainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. “Uuendusliku lahendusena kaasame lisaks omavalitsusele ja vee-ettevõtetele ka väikefirmad ning Pärnu linna elanikud,” rääkis projekti Eesti tegevuste koordinaator, kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu. Täpsustades, et kuigi ohtlike heidete…

Seminar “Rannik ja meri”

14. aprillil toimub Euroopa Majanduspiirkonna toetuste „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine“ programmi kahe projekti – „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine (NEMA)“ ning „Ranniku maismaaliste elupaikade soodsa seisundi kriteeriumite ja seiremetoodika väljatöötamine (Rannikas)“ – ühisseminar “Rannik ja Meri”. Seminari info ja registreerimine: https://www.tlu.ee/et/konverentsikeskus/tulevasedkonverentsid/Rannik Projekte ja seminari korraldamist rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium….

Valminud on rohumaade majandamisega seotud võimalusi ja väljakutseid käsitlev trükis

Valminud on ingliskeelne trükis „Viable grassland management – experience, challenges and opportunities“, mis võtab kokku meie LIFE Viva Grass projektis seni kogutud info rohumaade majandamise heade näidete kohta ja pakub soovitusi, kuidas Balti riigid võiksid rohumaade majandamisega seotud väljakutseid lahendada. Trükis on valminud Euroopa Liidu LIFE keskkonnarahastusprogrammi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Leedu Keskkonnaministeeriumi ja Läti Keskkonnakaitse Fondi…

Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas

Euroopa Liidu LIFE programmi projekti “Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (LIFE Viva Grass) raames toimusid jaanuari lõpus ja veebruari alguses koosolekud Läänemaa ja Lääne-Saare valla keskkonna-, arengu- ja planeerimisspetsialistidega. Kohtumisel tutvustati projektis välja töötatud rohumaade ökosüsteemiteenuste määratlemise metoodikat ja selle katsetamist Lääne maakonnas, anti ülevaade Lääne-Saare valla Lümanda piirkonna 20 aasta sotsiaal-majanduslike muutuste analüüsi…

Otsime kommunikatsioonieksperti!

Juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes

MTÜ Balti Keskkonnafoorumil valmis KIK toetusel juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendi eesmärgiks on tõsta vee-ettevõtjate teadlikkust veekeskkonnale ohtlikest ainetest ning kirjeldada erinevaid meetmeid, millega vee-ettevõttel oleks võimalik neid aineid paremini ohjata. Lisaks antakse ülevaade valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, probleemsetest veekeskkonnale ohtlikest ainetest ning nende võimalikest allikatest. Juhendi saate alla…

Eesti tööstusettevõtted hakkavad asendama ohtlikke kemikaale ning tõhustama ressursside kasutust

MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Terviseamet ja Hendrikson & Co OÜ koos ettevõtetega Henkel Makroflex AS, Epokate OÜ ja Mayeri Industries AS hakkavad Eestis ellu viima LIFE+ projekti “Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel” (Fit for REACH). Mõiste „ohtlikud kemikaalid“ viitab ainetele, mis võivad olla kahjulikud inimese tervisele ja…

Ekspertide õppereis mööda Eesti ja Läti poollooduslikke kooslusi

9.-11. septembril 2015 toimus Eesti, Läti ja Leedu looduskaitseekspertide poollooduslikke kooslusi ja nende majandamist tutvustav õppereis läbi Eesti ja Läti.   (Lätis külastatud talud)     Kolmepäevane õppereis oli tiheda programmiga. Lätis külastati nelja poollooduslike koosluste majandamisega tegelevat talu. Lisaks tutvuti Lätis ulatusliku karuputke levialaga, kus LIFE Viva Grass projekti raames on kavas katta 7…

Infopäev ohtlikest ainetest autohooldustoodetes

Väikestes ja keskmise suurusega autoteenindustes kasutatakse igapäevaselt kuni paarisadat kemikaali. Osa neist on tervisele suhteliselt ohutud, kuid paljud on väga kahjulikud või toksilised, põhjustades püsivaid tervisekahjustusi (nt vähk, allergia, kroonilised haigused),  leidub ka kergesti süttivaid, põlevaid, keskkonnaohtlikke kemikaale jne. Kampaania „Mõtle mida tarbid“ raames korraldatakse 16.09 Tallinnas infopäev „Ohtlikud ained autohooldustoodetes“. Autoteeninduste/salongide/töökodade esindajatele ja kutseõppeharidusasutustele…

Luba endale, et valid vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid

Balti Keskkonnfoorum (BEF) kutsub andma lubadust valida tooteid, mis sisaldavad vähem ohtlikke aineid. Ostes erinevaid tooteid me sageli kahjuks ei vaata, mis pakendil kirjas – milliseid aineid üks või teine toode sisaldab. Paraku võivad tooted sisaldada ka meie tervisele kui keskkonnale ohtlikke aineid. Aga meil kõigil on võimalus valida tooteid, mis sisaldavad vähem ohtlikke aineid….

Arutelud pool-looduslike koosluste hooldamise probleemidest ja jätkusuutliku majandamise võimalustest

   MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Maaülikooliga kutsus Lääne-Saare vallas, Läänemaal ja Tallinnas kolmele kohtumisele kokku pool-looduslike koosluste hooldamisega seotud osapooled, et arutleda pool-looduslike koosluste majandamisega seotud võimaluste ja probleemide üle. Koosolekud toimusid LIFE projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” ehk LIFE Viva Grass raames. Kohtumiste materjalid leiate siit: Lääne-Saare koosolek, 13. mai 2015 Kohtumise protokoll Avaettekanne (Merle Kuris,…

Eesti Keskkonnaühenduste Koja väliskommunikatsiooni võimekuse parandamine

Balti Keskkonnafoorum, kui EKO eesistuja aastal 2015, alustas projektiga, mis on suunatud EKO väliskommunikatsiooni võimekuse parandamisele. Projekti tegevuste elluviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning projekti kohta lähemalt saab lugeda rubriigist Kuidas saaks paremini?

Teabematerjal juuksurisalongidele!

Kampaania „Mõtle mida tarbid“ raames on valminud juuksurisalongidele mõeldud kolmnurkne lauarääkija. Lauarääkijal on toodud 10 fakti nii juuste kui juuksehooldustoodete kohta.   Jagame neid juuksurisalongidele tasuta. Huvi korral võtta ühendust – sandra.oisalu@bef.ee

Balti Keskkonnafoorum iluteemalistel messidel

Kas olete kunagi mõelnud … Kuidas on igapäevased asjad, näiteks lõhnaõli, vannikardinad või jalatsitallad seotud inimese viljatusega? Mis paneb Sinu kätekreemi nii kiiresti naha sisse imenduma ja muudab käed nii pehmeks? Kuidas muudavad erinevad šampoonid ja palsamid meie juuksed nii siledaks? Miks tekitavad mõned tooted meie nahal ärritust või põhjustavad allergiat? Tule koguperemessile ILU Tartus…

Koolitused „Veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamine vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendmaterjali tutvustamine“

MTÜ Balti Keskkonnafoorum viib ellu projekti “Juhendi koostamine vee-ettevõttevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes” ning selle raames korraldatakse sihtgruppidele erinevates Eesti piirkondades koolitusi. Koolitused toimuvad järgmistes Eesti linnades: 7.05 Tartu Tartu Loodusmaja, Lille 10 8.05 Kiviõli Kiviõli Seiklusturismi Keskus, Mäepealse tee 1 12.05 Pärnu Tervise Paradiis, Side 14 13.05 Tallinn Bliss Konverentsikeskus,…

MARMONI projekti tulemusi tutvustav seminar Eestis

10.märtsil lõpetame LIFE+ projekti „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres (MARMONI)“ tulemusi tutvustava seminariga Tallinnas Tallink Spa ja Konverentsi hotellis. Seminaril saab ülevaate projekti raames tehtud välitöödest ning välja töötatud indikaatoritest, samuti veebipõhisest tarkvarast bioloogilise mitmekesisuse hindamiseks vastavalt merestrateegia raamdirektiivi nõuetele. Juttu tuleb ka seire maksumusest ja kuluefektiivsusest ja ka…

Balti Keskkonnafoorum osaleb projektis „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“

Balti Keskkonnafoorum analüüsib Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) eestvedamisel koos Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudiga taristu- ja energiasektori haavatavust kliimamuutustele ning võimalusi kliimamuutustega kohanemiseks. Uurimustöö saab üheks sisendiks Eesti kliimamuutustega kohanemise riiklikku strateegiasse, mille eelnõu valmib aastal 2016. Kliimamuutused on reaalsus ja nende muutustega kohanemine aitab maandada kliimamuutustest tulenevaid riske ning ennetada äärmuslike kliimasündmuste – üleujutused, tormituuled,…

MARMONI projekti lõpukonverents “Innovative indicators, methods, monitoring & assessment of marine biodiversity in the Baltic Sea”

27.-29.jaanuaril 2015 toimub Jurmalas, Lätis MARMONI projekti lõpukonverents “Innovative indicators, methods, monitoring & assessment of marine biodiversity in the Baltic Sea”. Konverents võtab kokku projekti tegevused ning annab ülevaate välja töötatud merekeskkonna elurikkuse indikaatoritest. Projekti eesmärgiks oli välja töötada kontseptsioonid, et hinnata mereliikide ja –elupaikade seisundit ning erinevate inimtegevuste mõju mere bioloogilisele mitmekesisusele Läänemeres. Projekti…

Euroopa Keskkonnavolinik osaleb kampaanias Mõtle mida tarbid

Käesoleva aasta 8.jaanuaril külastab Euroopa keskkonna-, merenduse ja kalanduse volinik Karmenu Vella “Mõtle mida tarbid” kampaaniat Riias – ehitusmaterjalide kauplust K-rauta – Lucavsala. Kampaaniat kaasrahastab LIFE programm, mis on EL rahastusvahend. Kampaania “Mõtle mida tarbid” raames on juba enam kui aasta kõik K-rauta kauplused Lätis ja Eestis pakkunud võimalust valida tooteid märgusildiga “Ohutum valik –…

Eestlased muretsevad kemikaalide pärast

Igapäeva kaupades kasutatavate kemikaalide mõju on muutunud oluliseks keskkonnaküsimuseks. Murettekitava keskkonnaga seotud teemana nimetas 48 % eestlastest igapäevakaupades kasutatud kemikaalide mõju meie tervisele, mis oli teisel kohal suureneva jäätmete hulga (52%) järel. Sellega on teema teinud kõige suurema hüppe (+13%) võrreldes 2011. aastal läbi viidud analoogse uuringuga. Septembris avaldati Eurobaromeetri „Eurooplaste keskkonnaalsed hoiakud“ uuringu tulemused,…

Algas Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA

   18. septembril Keskkonnaministeeriumis toimunud avaüritusega sai Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA ametliku alguse. Ürituse avas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, kes rõhutas projekti olulisust, kuna lisaks uute andmete kogumisele mere loodusväärtuste kohta tegeldakse projektis ka seiremetoodika arendamisega, mis on aluseks edasisele andmekogumisele. Projekti partnerid tutvustasid kavandatavaid projekti tegevusi. TÜ Eesti Mereinstituut…

Kutse projekti „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine“/„Inventory and development of monitoring programme for nature values in Estonian marine areas“ – NEMA avaüritusele.

18. septembril 2014 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) algusega kell 10 toimub projekti NEMA avaüritus. Avaürituse eesmärk on tutvustada projekti NEMA kavandatud tegevusi ja oodatavaid tulemusi ning arutada tegevusplaani huvirühmadega. Projektist: Projekt tegeleb merepõhja elupaikade, merelindude ja viigerhüljeste leviku täpsustamise, seisundi hindamise ning seiremetoodika väljatöötamisega Eesti majandusvööndis ja territoriaalmeres. NEMA projekti rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finants-mehhanism ja Keskkonnainvesteeringute…

Balti Keskkonnafoorum hakkas koos partneritega välja töötama terviklikke planeerimislahendusi pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks

Algas Euroopa Liidu LIFE+ programmi projekt „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (“Integrated planning tool to ensure viability of grasslands”, LIFE Viva Grass). Projekti eesmärgiks on toetada rohumaade elurikkuse ja nende poolt pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) säilimist, edendades ökosüsteemipõhist planeerimist ning majanduslikult jätkusuutlikku rohumaade majandamist. Projekti käigus demonstreeritakse rohumaade mitmeotstarbelise kasutuse võimalusi, mis on aluseks maapiirkondade jätkusuutlikkusele…

Jalgrattasõbralik linn 2014 – Tartu

9. mail Tallinnas Rahvusraamatukogus toimunud seminaril “Linnaliikuvuse seminar: Eesti linnaliikuvuse plaanidest 2015-2020” kuulutati välja Jalgrattasõbralik linn 2014 – Tartu linn. Jalgrattasõbralik linn 2014 uuringu viis Balti Keskkonnafoorum Mobile2020 projekti raames koostöös Säästva Eesti Instituudi ja Eesti Rattarikkaks! Algatusega. Uuringu eesmärk oli teada saada, milline on jalgrattaliikluse ja jalgrattapoliitika olukord Eesti linnades. Selleks küsitleti nii linnaametnikke…

Indikaatoritepõhise, kulutõhusa ja poliitikanõuetele vastava Läänemere elurikkuse seire- ja hindamissüsteemi väljatöötamine

7.-8. mail toimub Tallinnas, Tallink SPA & Conference hotellis (Sadama 11a) LIFE+ projekti MARMONI raames rahvusvaheline seminar, mille teemaks on indikaatoritepõhise, kulutõhusa ja poliitikanõuetele vastava Läänemere elurikkuse seire- ja hindamissüsteemi väljatöötamine (“Towards indicator based, cost effective and policy compliant monitoring and assessment of the marine biodiversity in the Baltic Sea – TotalBio”). Seminari eesmärgiks on…

Tarbetoodete, toaõhu, kodutolmu ja veretestide tulemused

30.04.2014 Balti Keskkonnfoorum (BEF) tutvustas 29.aprillil tarbetoodete, toaõhu, kodutolmu ja veretestide tulemusi. LIFE+ projekt „Mõtle, mida tarbid. Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid” uuris ohtlike kemikaalide sisaldust tarbetoodetes, toaõhus, kodutolmus ning ka inimese veres.

Kutse pressikonverentsile

Ootame teid teisipäeval, 29. aprillil kell 11.00 Rahvusraamatukogu Kuppelsaali pressikonverentsile, et anda ülevaade tarbetoodete ja veretestide tulemustest. Samuti räägime, milliseid ohtlikke aineid meie igapäeva toodetes sisalduda võib. LIFE+ projekti „Balti riikide infokampaania ohtlikest ainetest” raames testisime ohtlike ainete sisaldust teatud tarbetoodetes ning soovime anda ülevaate analüüside tulemustest. Lisaks toodetele testiti ohtlike ainete sisaldust ka kümne vabatahtliku veres. Räägime…

Kutse seminarile “Eesti linnade liikuvuse ja linnaruumi plaanidest 2015-2020”

9. mail 2014 toimub Eesti Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis Eesti linnade liikuvuse ja linnaruumi plaanidest 2015-2020. Seminari korraldavad Balti Keskkonnafoorum ja Säästva Eesti Instituut koostöös Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Seminari eesmärgiks on anda ülevaade Eesti linnade linnaliikuvuse plaanidest, rahastamisvõimalustest ning jagada ideid headest linnaliikuvuse lahendustest. Seminari lõpus kuulutatakse välja Eesti jalgrattasõbralik linn 2014. Linnad ja liikuvus…

Selgusid Eesti esimese jalgrattafilmide võistluse võitjad!

23. novembril NO99 ruumides toimunud filmipeol autasustati VELOFILM 2013 võitjaid ning vaadati konkursile laekunud filme. Täname kõiki konkursil osalenuid ning Tallinn Bicycle Week meeskonda suurepärase ürituse läbiviimise eest! Velofilm 2013 konkursi võitis Sulev Eesmaa filmiga “Aeg puhkuseks”! Kõikide võistlusfilmidega saate tutvuda Tallinn Bicycle Week koduleheküljel www.tbw.ee/velofilm/filmid

2014. aastal on EKO eesistujaks Balti Keskkonnafoorum

2014. aastal on Eesti Keskkonnaühenduste Koja eesistujaks Balti Keskkonnafoorum. EKO koordinaatoriks on Kai Klein. Eesti Keskkonnaühenduste Koda on 2002. aastast tegutsev Eesti keskkonna-organisatsioonide ühendus. Hetkel kuulub kotta 10 valitsusvälist keskkonnaühendust. EKO liikmeteks on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut,…

LIFE+ projekti MARMONI seni tehtut ja oodatavaid tulemusi tutvustav seminar

Kolmapäeval 19. veebruaril kell 13.00 korraldab MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Mereinstituudiga seminari, kus tutvustame LIFE+ projekti „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres“ (MARMONI) raames seni tehtut ning anname ka ülevaate projekti edasistest tegevustest ja oodatud tulemustest. Ühtlasi ootame koosolekul tagasisidet projekti tegevustele ja esialgsetele tulemustele ning tahaksime teiega arutada…

Mai 2019

10.05 - Projekti NonHazCity tulemused tõestavad: ohtlikke aineid esineb igas linnaelu aspektis

Aprill 2019

17.04 - LIFE Viva Grassi ja ELME projektide ühisseminar ökosüsteemiteenustest ruumilises planeerimises

Aprill 2019

12.04 - Valminud on vastutustundlike hangete juhis kohalikele omavalitsustele

Märts 2019

20.03 - NonHazCity viimane konverents ja projekti lõpp

Jaanuar 2019

22.01 - Vähem ohtlikke kemikaale majapidamistes, lasteaedades ja omavalitsustes 03.01 - Aasta keskkonnateo tiitel läheb Postimehele ja Sirbile, kirves loodusmetsade hävimisele

Detsember 2018

11.12 - Avalik pöördumine: Eesti peab toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni

Detsember 2018

04.12 - Pressiteade: Rahvusvaheline transpordikonverents Tallinnas

Oktoober 2018

24.10 - 11 keskkonnaühendust avalikustasid nägemuse Eesti metsanduse tulevikust 23.10 - Kuidas saaks vähendada ohtlike ainete kasutamist ettevõtetes?

September 2018

12.09 - Pressiteade: Projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) Avaseminar

August 2018

08.08 - Huvirühmade konsultatsioon ÜRO Keskkonnaassamblee IV kõrgetasemelise kohtumise (UNEA-4) ette valmistamiseks

Juuli 2018

04.07 - BEF Grupp 15: Mis on selle aja jooksul toimunud?

Juuni 2018

05.06 - ERL pressiteade: Keskkonnakomisjon arutab põlevkivienergeetikast loobumist

Mai 2018

30.05 - Eutrofeerumine pärast aastat 2020 : vana loo ümberkirjutamine – uus tee õnneliku lõpuni 22.05 - Idufirma UpSteam mõtleb keskkonnale

Aprill 2018

09.04 - Ootame pakkumisi keskkonnavastutuse uuringu tegemiseks

Märts 2018

12.03 - Otsime kommunikatsioonieksperti

Jaanuar 2018

24.01 - EKO pressiteade: Audit näitab, et riigimetsas ei ole loodusväärtused kaitstud 17.01 - Tallinna piirkonna liikuvuskava 2035 seminar 04.01 - EKO pressiteade: Keskkonnateo tiitli pälvisid teadlased, kirve Keskkonnaamet

November 2017

20.11 - Ootame pakkumisi keskkonnavastutuse uuringu metoodikale – uuendatud!

November 2017

15.11 - EKO pressiteade: Ühendused esitasid eelnõu kaitsealuste metsade kaitsmiseks liigse majandamise eest

Oktoober 2017

19.10 - PRESSITEADE: Pärnus viidi läbi ohtlike ainete sõeluuring 16.10 - Pärnus läbi viidud ohtlike ainete sõeluuringu tulemuste avalikustamine 05.10 - Pärnakas, aita luua kahjulikest ainetest vaba elukeskkonda!

September 2017

04.09 - Otsime kommunikatsioonipraktikanti

August 2017

18.08 - Keskkonnaühenduste pressiteade: Keskkonnaministeerium plaanib kaitsealadel raietingimusi leevendada

Juuli 2017

12.07 - Eestlased tunnevad kemikaalide pärast muret 04.07 - Ohtlike kemikaalide käitlemise koolitus ettevõtetele

Juuni 2017

28.06 - Jätkusuutlikuma meremajanduse poole 08.06 - PRESSITEADE: Iga neljas Pärnu elanik peab end ohtlikest ainetest hästi informeerituks 06.06 - PRESSITEADE: Ohtlikud ained kosmeetikatoodetes – müüt või tegelikkus?

Mai 2017

30.05 - Osale vestlusõhtul “Ohtlikud ained kosmeetikatoodetes” 10.05 - PRESSITEADE: LIFE keskkonnaprojektide konverents “Kuidas hinnata looduse väärtust?”

Märts 2017

27.03 - LIFE keskkonnaprojektide konverents “Kuidas hinnata looduse väärtust?” Tallinnas 23.03 - Koolitus “Ohtlikud ained puhastustoodetes ja keskkonnahoiukriteeriumid” Pärnus 13.03 - Eesti Keskkonnaühenduste Koda otsib tegevjuhti 06.03 - LIFE Fit for REACH tõi Euroopa kemikaalieksperdid Tallinnasse

Jaanuar 2017

31.01 - EKO pressiteade: Maapõue strateegia ei võta suunda ressursitõhususele ega keskkonnamõju vähendamisele 19.01 - Eesti-Soome ühisprojekti aitab tagada tõhusa ja keskkonnahoidliku tegevuse merel 04.01 - EKO PRESSITEADE: Selgusid 2016. aasta keskkonnakirves ja -tegu

Detsember 2016

20.12 - Eesti kemikaalipoliitika vajab sihikindlat arendamist

Oktoober 2016

03.10 - Rahvusvaheline konverents “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand” ootab osalema

August 2016

19.08 - EKO PRESSITEADE: Erialaorganisatsioonide pöördumine Reidi tee projekti peatamiseks

August 2016

16.08 - Küsitlus: rohelised töökohad merenduses

Juuli 2016

12.07 - Leedri küla IV Kadakapäev kostitas päikesepaistega

Juuni 2016

27.06 - Koolituspäev “Kemikaalid, keskkonnasäästlik koristamine”

Mai 2016

02.05 - PRESSITEADE: Projekt NEMA andis olulise panuse eluslooduse seiresse

Aprill 2016

27.04 - Läänemaal räägiti looduslikelt rohumaadelt majandusliku tulu teenimise võimalustest 12.04 - PRESSITEADE: Uuring paljastas mereelupaikade seisundi 05.04 - Kurese loodushoiu talu külastus

Märts 2016

23.03 - PRESSITEADE: Pärnu asub proovima uusi lahendusi kaitsmaks Läänemere keskkonda 08.03 - Seminar “Rannik ja meri” 04.03 - Valminud on rohumaade majandamisega seotud võimalusi ja väljakutseid käsitlev trükis

Veebruar 2016

17.02 - Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas

Jaanuar 2016

08.01 - Otsime kommunikatsioonieksperti!

Detsember 2015

17.12 - Juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes

November 2015

23.11 - Eesti tööstusettevõtted hakkavad asendama ohtlikke kemikaale ning tõhustama ressursside kasutust

September 2015

24.09 - Ekspertide õppereis mööda Eesti ja Läti poollooduslikke kooslusi

September 2015

14.09 - Infopäev ohtlikest ainetest autohooldustoodetes 07.09 - Luba endale, et valid vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid

Juuni 2015

17.06 - Arutelud pool-looduslike koosluste hooldamise probleemidest ja jätkusuutliku majandamise võimalustest

Mai 2015

30.05 - Eesti Keskkonnaühenduste Koja väliskommunikatsiooni võimekuse parandamine 19.05 - Teabematerjal juuksurisalongidele! 06.05 - Balti Keskkonnafoorum iluteemalistel messidel 04.05 - Koolitused „Veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamine vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendmaterjali tutvustamine“

Märts 2015

04.03 - MARMONI projekti tulemusi tutvustav seminar Eestis

Veebruar 2015

04.02 - Balti Keskkonnafoorum osaleb projektis „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“

Jaanuar 2015

28.01 - MARMONI projekti lõpukonverents “Innovative indicators, methods, monitoring & assessment of marine biodiversity in the Baltic Sea” 08.01 - Euroopa Keskkonnavolinik osaleb kampaanias Mõtle mida tarbid

Oktoober 2014

03.10 - Eestlased muretsevad kemikaalide pärast

September 2014

23.09 - Algas Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA

September 2014

15.09 - Kutse projekti „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine“/„Inventory and development of monitoring programme for nature values in Estonian marine areas“ – NEMA avaüritusele.

Juuni 2014

22.06 - Balti Keskkonnafoorum hakkas koos partneritega välja töötama terviklikke planeerimislahendusi pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks

Mai 2014

14.05 - Jalgrattasõbralik linn 2014 – Tartu 06.05 - Indikaatoritepõhise, kulutõhusa ja poliitikanõuetele vastava Läänemere elurikkuse seire- ja hindamissüsteemi väljatöötamine

Aprill 2014

30.04 - Tarbetoodete, toaõhu, kodutolmu ja veretestide tulemused 25.04 - Kutse pressikonverentsile 23.04 - Kutse seminarile “Eesti linnade liikuvuse ja linnaruumi plaanidest 2015-2020” 14.04 - Selgusid Eesti esimese jalgrattafilmide võistluse võitjad! 14.04 - 2014. aastal on EKO eesistujaks Balti Keskkonnafoorum 14.04 - LIFE+ projekti MARMONI seni tehtut ja oodatavaid tulemusi tutvustav seminar