Kemikaalide alased koolitused

Pakume erinevate ohtlikke kemikaale käsitlevate koolituste korraldamist. Meie eksperdid on läbi viinud koolitusi kemikaalidega seotud riskidest ja nende haldamisest, kemikaaliohutusest ja sellealastest õigusaktidest (REACH, CLP, kemikaaliseadus) nii ametiasutustele kui tööstusettevõtetele. Viime läbi ka kemikaalidega arvestavate keskkonnahoidlike hangete alaseid koolitusi omavalitsuste ja riigiasutuste hankespetsialistidele, neile, kes teevad ostuotsuseid, nt koolides, lasteaedades, erinevates kontorites.

Korraldame koolitusi järgnevates valdkondades:

  • ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus REACH määrusele ja väljakutsed ettevõtetele;
  • kemikaaliohutus ettevõtetes (töötajate kemikaaliohutuse alane koolitus;
  • kemikaalidega arvestavad riigihanked – mis need on ja mida silmas pidada.

Igal koolituse puhul lähtume konkreetse sihtrühma vajadustest ning eripäradest. Koostöös tellijaga paneme kokku kõige sobivama koolituskava.

Tehtud tööd:

Kemikaaliohutuse alased koolitused ettevõtete töötajatele, nt. Henkel Balti OÜ, Krimelte OÜ, Scanfil OÜ, Wendre AS jt.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Menüü