Keskkonnaalased tõlked

Meil on pikaajaline kogemus keskkonnaalaste tekstide tõlkimisel peamiselt suunal inglise-eesti, aga ka saksa-eesti, vene-eesti, soome-eesti. Oleme tõlkinud arvukalt rahvusvahelistes projektides valminud teabe- ja õppematerjale, aruandeid, ettekandeid jms; samuti Euroopa Komisjoni juhendmaterjale Natura 2000 nõuete arvessevõtmiseks erinevates sektorites (sh nt põllumajandus, siseveetransport, maavarade kaevandamine). Oleme teinud ka järel- ja sosintõlget (eesti-inglise-eesti) keskkonnaalastel seminaridel.

Meie eksperdid tunnevad põhjalikult erinevaid keskkonnavaldkondi (sh loodus- ja keskkonnakaitse, Natura 2000, ökosüsteemiteenused, keskkonnamõju hindamine, keskkonnahoidlikud riigihanked, veemajandus, ohtlikud kemikaalid, kliimamuutuste leevendamine ja mõjudega kohanemine jne) ning nendega seotud seadusandlust ja terminoloogiat.

Pakume keskkonnaalaste tekstide tõlget (koos eesti keele toimetamisega) peamiselt suunal inglise-eesti, aga ka saksa-eesti, vene-eesti, soome-eesti.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Menüü