Mõju hindamine

Projekti nimi: Balti Keskkonnafoorumi mõju hindamise tegevuskava koostamine

Kestus: aprill – august 2020

Toetussumma: 4000 eur

Rahastaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti eesmärk on Balti Keskkonnafoorumi mõju hindamise tegevuskava koostamine, et lihtsamini leida erinevate projektide-vahelist sünergiat võimendamaks nende vastastikust mõju ning välja selgitada, kuidas hinnata oma tegevuste mõju ja positiivset muutust.

Menüü