Roheline kontor

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on jälgida ja vähendada keskkonnamõju ning hoida oma töötajate tervist.

Balti Keskkonnafoorum järgib oma töötajate väärtushinnangute kujundamisel ja igapäevategevuses rohelise kontori põhimõtteid:
– Parandame oma tegevuse ressursitõhusust ja rakendame energiasäästu meetmeid.
– Vähendame paberikasutust kontoris.
– Väldime jäätmeteket ja edendame jäätmete liigiti kogumist.
– Toodete ja teenuste ostmisel lähtume keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest.
– Jälgime ja võimalusel vähendame tööreisidest tulenevat keskkonnamõju ning edendame säästvat liikuvuskorraldust.
– Mõõdame CO2 emissioone ning kompenseerime aastapõhiselt (nt puude istutamine).
– Tagame oma töötajatele tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna.
– Jälgime ja hindame regulaarselt oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.
– Kaasame rohelise kontori põhimõtete rakendamisse kõik oma töötajad.

Oleme koostanud Balti Keskkonnafoorumi keskkonnapoliitika, mis vastab Euroopa Rohelise Kontori kriteeriumitele.

Roheline kontor – märka ja tegutse

Ajavahemikul mai kuni oktoober 2016 viisime ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti „Roheline kontor – märka ja tegutse“, mille käigus juurutasime rohelise kontori põhimõtteid veelgi.

Oma lähetustest tekkinud CO2 heitmete kompenseerimiseks istutasime projekti raames Lõuna-Eestisse 800 puud.

img_9578 img_9563

Lisaks arendasime kontoris jäätmete sorteerimise süsteemi, soetasime töökeskkonda parandavaid kontoritaimi ning viisime läbi töökohtade riskianalüüsi.

Roheline kontor tunnistusKIK Est

Menüü