Looduslähedased lahendused Keila lauluväljakul – kogemuspäev

22.mail toimus Keilas eriline kogemuspäev, mis keskendus vastvalminud Keila lauluväljaku looduspõhistele lahendustele, sh rohekatused, sademevee immutus-, kogumis- ja kasutamislahendused, erinevad rohustukooslused, meelteaed ja linnalapse sahver.
Kogemuspäeva esimeses osas said sõna Keila lauluväljaku projekti ellu viinud erinevad osapooled – Inge Angerjas Keila linnavalitsusest ja meie oma kolleeg Merle Kuris andsid üldise ülevaate projektist ja tutvustasid rakendatud looduspõhiseid lahendusi, arhitekt Johan Tali (Molumba) andis ülevaate, kuidas sellise lahenduseni jõuti, taimemattide kasutamisest haljastuses rääkis Tõnis Soopere (Taimematid) ja ehitaja väljakutsetest Reio Lõhmus (RTS Infra). Päeva esimese osa lõpetas Reeli Jakobi Keskkonnainvesteeringute Keskusest ettekandega rahastusvõimalustest looduslähedaste lahenduste elluviimiseks.
Päeva teises pooles oli aeg teooria praktikas üle vaadata ja liikusime ühekoos lauluväljakule, kus sai tutvuda arhitektuurilise poole, haljastuse ja sademeveelahendustega juba kohapeal ning küsida küsimusi – ja küsimusi jätkus.
Kogemuspäev oli mõeldud kohalike omavalitsuste esindajatele ja nii praegustele kui ka tulevastele valdkonna spetsialistidele (nt maastikuarhitektid, insenerid).
Keila lauluväljaku ehitus sai alguse novembris 2022 ning lõppes aprillis 2024. Toetused tulid kahest erinevast programmist – Euroopa majanduspiirkonna programmist läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme kaudu.
Keila uue lauluväljaku kohta saab lähemalt lugeda – https://lauluvaljak.keila.ee/