Projektide kirjutamine

Projektipõhiselt toimetava MTÜ-na oleme aastate jooksul kirjutanud kümneid projektitaotlusi nii endale kui ka tellimustööna. Lisaks konsultatsioonidele ja projektitaotluse kirjutamisele aitame ka leida sobivat rahastusallikat ning partnereid. Vajadusel pakume abi projekti juhtimisel ja aruandlusel.

Meil on edukas kogemus järgmiste rahastajatega:
LIFE;
Interreg Baltic Sea Region;
Interreg Central Baltic;
Põhjamaade Ministrite Nõukogu;
Keskkonnainvesteeringute Keskus;
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Ühtlasi on meil võimekus panustada sisuliselt erinevates keskkonnavaldkondades, näiteks:

  • kemikaalipoliitika arendamine ja kemikaalide käitlemine tööstuses;
  • tarbijate teadlikkuse suurendamine toodete valiku ja käsitsemise osas;
  • looduskaitse ja Natura 2000 rakendamine;
  • kliimamuutustega kohanemine
    – looduslähedased sademeveelahendused
    – kuumalainetega toimetulek
Tehtud tööd:

HEAWATER  (Projekti juhtpartner oli Tallinna linn)

Tutvu meie elluviidud projektidega

Võta meiega ühendust: info@bef.ee