Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Kliimamuutustega kohanemise erinevad aspektid on olnud Balti Keskkonnafoorumile viimastel aastatel üheks oluliseks teemaks. Oma panus on antud kliimamuutustega kohanemisse nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Kliimakavade koostamine jääb lähiaastatel üheks meie jaoks huvipakkuvaks teemaks. Lisaks peame tähtsaks ka linnalistes piirkondades looduslähedaste sademeveesüsteemide jätkuvat tutvustamist.

Energia ja kliimamuutuste projektid