Kohalikele omavalitsustele

Riigihangetel on suur mõju turule, sest avalik sektor ostab palju erinevaid tooteid ja teenuseid. Keskkonnahoidliku riigihanke ehk KHRi (inglise keeles „green public procurement“ ehk GPP) eesmärk on juhtida turgu säästvamate kaupade ja teenuste suunas.

Balti Keskkonnafoorumi ekspertidel on võimekus läbi viia koolitusprogramm, mille raames käsitletakse järgmisi teemasid: hankevajaduste hindamine, KHR-i õiguslikud ja strateegilised küljed, turu kaasamine, ringhanked ning 10 sektorit, millele on Euroopa Liidus välja töötatud keskkonnahoidlikud kriteeriumid (nt puhastusteenused, toitlustus). Käsitleme koolitustel ka kemikaalidega arvestavaid KHR-e – mis need on ja mida silmas pidada.

Tehtud tööd:
4-osaline keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogramm kohalike omavalitsuste hanke- ja keskkonnaspetsialistidele (november 2019 – november 2020, Tallinn)

Pärnu Linnavalitsuse hankespetsialistide koolitus (18.-19. veebruar 2021))

Tulemas:
4-osaline keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogramm kohalike omavalitsuste spetsialistidele (november 2022 – november 2023)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee