Kasulikku

Sellelt lehelt leiate allalaadimiseks meie infomaterjalid, brošüürid ja muud teavikud.

Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Ettekanne „Rohelised väited“ kemikaalide kasutusest nõudepesuvahenditel
pdf - 1.2MB (2020)

Kemikaalid plastis - oht inimesele ja ookeanile
pdf - 58.6MB (2018)

Vastutustundlike hangete juhis kohalikele omavalitsustele
pdf - 2.9MB (2019)

Mõtle, mida tarbid. Ajakiri keskkonnasõbrale
pdf - 19.2MB (2018)

Ohtlike ainete taskukaardid
pdf - 797KB (2018)

Miljon põhjust, miks teada ohtlike ainete kohta
pdf - 1.1MB (2011)

Ohtlikud kemikaalid igapäevatoodetes – meil on õigus teada!
pdf - 396KB (2015)

Ohtlikest kemikaalidest vaba lasteaed
pdf - 774KB (2018)

Mõtle, mida tarbid. Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid. Käsiraamat õpetajatele.
pdf - 5.5MB (2014)

Hormoonsüsteemi kahjustavad kemikaalid igapäevatoodetes
pdf - 1.2MB (2013)

Kosmeetika: kuidas valida ohutumaid kosmeetikatooteid?
pdf - 1.3MB (2013)

Beebikosmeetika: kas Teie valitud kosmeetikatooted on lapsele ohutud?
pdf - 1.2MB (2013)

Mänguasjad: kas Kas Teie lapse mänguasjad on ikka tõesti ohutud?
pdf - 1.5MB (2013)

Renoveerimine ja kodu sisustamine - Kuidas valida ohutumaid ehitusmaterjale ja sisustustooteid?
pdf - 1.4MB (2013)

Kodukeemia: kuidas valida ohutumaid kodukeemia tooteid?
pdf - 1.4MB (2013)

Ohtlikud ained autohooldustoodetes
pdf - 3.3MB (2015)

KÄSIRAAMAT: REACH Polümeeritööstusele
pdf - 1.9MB (2011)

ELi keskkonda ja kemikaale käsitlevad õigusaktid
pdf - 1.7MB (2013)

Ringmajandus

Trükiseid pole

Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Ehitiste energiatõhusus. Terminite sõnastik inglise ja eesti keeles
pdf - 1.3MB (2009)

Passiivmajad aktiivsetele kogukondadele
pdf - 8.5MB (2011)

Maja kütmine taastuvenergiaga
pdf - 3.7MB (2011)

Energiatõhusate uute majade planeerimine
pdf - 16.4MB (2011)

Energiakasutuse muutmine vanades majades
pdf - 3.3MB (2011)

Energiasäästlik eluviis
pdf - 2.3MB (2011)

Energiatarve ja passiivmajad
pdf - 470KB (2011)

Lihtsad võimalused oma maja energiatõhususe parandamiseks
pdf - 524KB (2011)

Ökoloogilised ehitusmaterjalid
pdf - 727KB (2011)

Targad kodumasinad: robottolmuimeja
pdf - 423KB (2014)

Targad kodumasinad: pliidid
pdf - 465KB (2014)

Energiatõhusus hoones: energiasääst trepikojas
pdf - 357KB (2014)

Energiatõhusus hoones: energiatõhusad pirnid
pdf - 509KB (2014)

Energiatõhusus hoones: korteri küttearve
pdf - 356KB (2014)

Energiatõhus hoone: trepikodade kütmine
pdf - 326KB (2014)

Elektrilised kodumasinad: elektrilised kütteseadmed
pdf - 488KB (2014)

Hoone energiatõhusus: ventilatsioon ja siseõhu kvaliteet
pdf - 448KB (2014)

Hoone energiatõhusus: mugavad siseruumi tingimused
pdf - 366KB (2014)

Targad kodumasinad: energiamõõtur
pdf - 352KB (2014)

Energiatõhusus: kamin
pdf - 408KB (2014)

Keskkonnahoidlikud hanked

Trükiseid pole

Looduskaitse ja elurikkus

Niidud inimeste elatise ja heaolu allikana
pdf - 26.9MB (2017)

Mida niidud meile annavad? Sissejuhatus rohumaade ökosüsteemiteenustesse
pdf - 13.7MB (2017)

Läänemere hea tervise nimel
pdf - 1.4MB (2012)

Läänemere elurikkus
pdf - 969KB (2011)

Avamere liigirikkus
pdf - 19.9MB (2010)

Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes
pdf - 4.2MB (2011)

Läänemeri - meie ühine ja kordumatu aare
pdf - 6.8MB (2009)

Infoposter: veealused liivamadalad
jpg - 876KB (2009)

Infoposter: liivased ja mudased pagurannad
jpg - 844KB (2009)

Infoposter: karid
jpg - 734KB (2009)

Pärnu piirkonna mereala ruumilise planeerimise lähtealused
pdf - 2.7MB (Tallinn 2012)

Hiiumaa-Saaremaa lääneranniku mereala planeeringu lähtealused
pdf - 2.6MB (Tallinn 2012)

Säästev liikuvus

Jalgrattaliikluse planeerimise ja edendamise käsiraamat
pdf - 7.2MB (Tallinn 2013)

Jalgrattasõbralik linn 2014 küsitluse kokkuvõte
pdf - 372KB (Tallinn 2014)

Soovitused jalgrattakasutuse soodustamiseks riiklikul tasandil
pdf - 3.8MB (2020, Cyclurban)

Veemajandus

Juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes
pdf - 1.1MB (2015)

Keskkonnalubade juhendmaterjal: veekeskkonnale ohtlikud ained
pdf - 3MB (2012)

Aruanne veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringu tulemustest Eestis
pdf - 3.5MB (2011)

Veekeskkonnale ohtlike ainete esinemine Eesti pinnaveekogudes, ohtlike ainete võimalikud allikad ja ettepanekud nende vähendamise meetmeteks
pdf - 8.4MB (2012)