Kemikaalide alased koolitused

Korraldame kemikaalide alaseid koolitusi. Iga koolituse puhul lähtume konkreetse sihtrühma vajadustest ning eripäradest. Koostöös tellijaga paneme kokku kõige sobivama programmi.

Pakume erinevate ohtlikke kemikaale käsitlevate koolituste korraldamist. Meie eksperdid on läbi viinud koolitusi kemikaalide käitlemisega seotud riskidest ja nende haldamisest, kemikaaliohutusest ja sellealastest õigusaktidest (REACH, CLP, kemikaaliseadus) nii tööstusettevõtetele kui ka ametiasutustele.

Korraldame koolitusi järgnevates valdkondades:

  • ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus REACH-määrusele ja väljakutsed ettevõtetele;
  • kemikaaliohutus ettevõtetes (töötajate kemikaaliohutuse alane koolitus).

Igal koolituse puhul lähtume konkreetse sihtrühma vajadusest ning eripärast. Koostöös tellijaga paneme kokku kõige sobivama koolituskava.

Tehtud tööd:
Kemikaaliohutuse alased koolitused ettevõtete töötajatele, nt. Henkel Balti OÜ, Krimelte OÜ.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Riigihangetel on suur mõju turule, sest avalik sektor ostab palju erinevaid tooteid ja teenuseid. Keskkonnahoidliku riigihanke ehk KHRi (inglise keeles „green public procurement“ ehk GPP) eesmärk on juhtida turgu säästvamate kaupade ja teenuste suunas.

Balti Keskkonnafoorumi ekspertidel on võimekus läbi viia koolitusprogramm, mille raames käsitletakse järgmisi teemasid: hankevajaduste hindamine, KHR-i õiguslikud ja strateegilised küljed, turu kaasamine, ringhanked ning 10 sektorit, millele on Euroopa Liidus välja töötatud keskkonnahoidlikud kriteeriumid (nt puhastusteenused, toitlustus). Käsitleme koolitustel ka kemikaalidega arvestavaid KHR-e – mis need on ja mida silmas pidada.

Tehtud tööd:
4-osaline keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogramm kohalike omavalitsuste hanke- ja keskkonnaspetsialistidele (november 2019 – november 2020, Tallinn)

Pärnu Linnavalitsuse hankespetsialistide koolitus (18.-19. veebruar 2021))

Tulemas:
4-osaline keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogramm kohalike omavalitsuste spetsialistidele (november 2022 – november 2023)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Viime läbi loenguid ja praktilisi töötubasid tarbijate teadlikkuse tõstmiseks toodetes sisalduvatest ohtlikest kemikaalidest ning keskkonna- ja tervisesõbralikest alternatiividest:

  • ohtlikud kemikaalid tarbetoodetes;
  • loodushoidlike puhastusvahendite tegemise töötuba;
  • loodusliku kosmeetika valmistamise töötuba.

 

Tehtud tööd:
Töötuba “Teeme ise puhastusvahendeid” (28.november 2017 Pernova Loodusmaja)

Töötuba “Teeme ise kosmeetikat” (6.märts 2018 Pernova Loodusmaja)

Puhastusvahendite töötuba (28.veebruar 2019 TerveIlm Tallinnas)

Puhastusvahendite ja kosmeetika valmistamise töötuba (10.märts 2018 Pärnu Taimetoidumess)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee