Keskkonnahoidlike hangete koolitusprogramm

Balti Keskkonnafoorum viib Euroopa Komisjoni abil läbi kohalike omavalitsuste hanke- ja keskkonnaspetsialistidele mõeldud keskkonnahoidlike hangete 4-osalist koolitusprogrammi, mis toimub novembrist 2019 – novembrini 2020 Tallinnas.

Riigihangetel on suur mõju turule, sest avalik sektor ostab palju erinevaid tooteid ja teenuseid. Avaliku sektori turuosa on tavaliselt 5–15% – vahel ka palju suurem. Igal hangitud tootel on selle olelusringi jooksul erinevaid keskkonnamõjusid. Keskkonnahoidliku riigihanke ehk KHRi (inglise keeles „green public procurement“ ehk GPP) eesmärk on juhtida turgu säästvamate kaupade ja teenuste suunas.

4 koolituspäeva jooksul räägitakse hankevajaduste hindamisest, õiguslikest ja strateegilistest külgedest, turu kaasamisest, ringhangetest ning valitakse ühiselt 4 sektorit, millele detailsemalt keskendutakse (nt puhastusteenused, toitlustus). Koolitusprogrammi eesmärk on parandada kohalike omavalitsuste teadlikkust, mõistmist ja oskusi, kuidas hankeid teha.

Esimese koolituspäeva materjalid:

Keskkonnahoidlikud riigihanked

Olemasolevad materjalid

Strateegilised aspektid

KHRi strateegilised küljed

Õiguslikud aspektid

KHRi õiguslikud küljed

Vajaduste hindamine

Vajaduste hindamine – materjalid

 

Teise koolituspäeva materjalid:

Keskkonnahoidlikud kriteeriumid riigihangete registris

Kontorihoonete projekteerimine, ehitamine ja haldamine

Keskkonnamaja projekteerimine

Keskkonnahoidlike hoonete ehitamise kogemustest

ELi kriteeriumid erinevatele valdkondadele

Rohehangete skeem

 

Kolmanda koolituspäeva materjalid:

Keskkonnahoidlike riigihangete analüüs

Toitlustushangete kriteeriumid

Teenusepakkuja vaade toitlustuses

Turu kaasamine

 

Arvutid ja IT seadmed

Teenusepakkuja vaade – seadmete elukaar

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse uued ja keskkonnahoidlikud lahendused

 

Neljanda koolituspäeva materjalid:

Ringhanked

Teede projekteerimine

Teedeehituse keskkonnamõjud

Õiglane kaubandus

Puhastusteenused

Kemikaalid puhastusvahendites

 

Lisamaterjalid:

Maanteetransport

Koopia ja graafilise otstarbega paber

Värvid, lakid ja teekattemärgistus

Tekstiiltooted ja -teenused

Mööbel