Meist

Balti Keskkonnafoorum (Baltic Environmental Forum – BEF) on 1995. aastast tegutsev keskkonnaorganisatsioon, mis tegutseb peamiselt projektipõhise vabaühendusena. Meie eesmärk on säästlik ja teadmistepõhine keskkonnahoid, mille saavutamiseks panustame igakülgselt keskkonnateadlikkuse edendamisse.

Aastate jooksul oleme kirjutanud ja läbi viinud üle 70 rahvusvahelise ning siseriikliku projekti. Lisaks projekti kirjutamisele, pakume ka kliimakavade koostamise, kemikaalide alaste koolituste, kemikaaliohutuse konsultatsioonide, keskkonnaalaste ürituste korraldamise ja keskkonnaalaste tõlgete teenust. Alates 2013. aastast on BEF Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liige. Järgime tegutsemisel vabaühenduste eetikakoodeksit.

 

MISSIOON

Toome kokku ja pakume ekspertnõu Eesti inimestele, ettevõtetele, teadusasutustele ja ametkondadele, tekitades nii ühiskondlikku dialoogi ning tõstes erinevate huvigruppide keskkonnateadlikkust.

VISIOON

Meie visioon on saavutada puhas, heas seisus keskkond, milleni on jõutud läbi säästliku ja teadmistepõhise keskkonnahoiu.

VÄÄRTUSED

Asjatundlikkus. Oleme oma valdkonnas pädevad. Meie meeskonda kuuluvad erinevate alade eksperdid tagavad võimekuse tegeleda erinevate keskkonnavaldkondadega.

Ausus. Oleme tugev partner keskkonnaalal, kelle sõnad ja teod on omavahel kooskõlas.

Avatus. Märkame enda ümber toimuvat ja hoolime sellest. Usume, et läbi kaasamise ja ühise panuse saame rohkem ära teha.

 

Meie tegevusvaldkonnad hõlmavad järgnevaid teemasid:

– tarbijateadlikkus ja keskkonnahoidlik käitumine;

– kemikaalialane teadlikkus ja ohutus;

– looduskaitse (ökosüsteemiteenused, liigirikkus, elupaikade säilitamine ja taastamine);

– kliimamuutuste leevendamine ja mõjudega kohanemine;

– säästev linnaline liikuvus;

– ohtlikud ained veekeskkonnas ja veemajanduskavad;

– keskkonnakorraldus.