Ettevõtetele

Pakume konsultatsiooniteenust kemikaaliohutuse tõstmiseks ettevõtetes. Aitame ohtlike kemikaalide käitlemise ettevõttes viia vastavusse õigusaktide nõuetega ning anname soovitusi, kuidas vähendada ohtlike kemikaalide kasutusest tulenevaid keskkonna- ja tervisemõjusid.

Meie ekspertidel on võimekus tegeleda erinevate kemikaalidega seotud teemadega, hõlmates näiteks järgnevaid valdkondi:

  • kemikaalide ohutu käitlemine ettevõttes;
  • ohutuskaardid ja nende kvaliteet;
  • ohtlike kemikaalide arvestuse sisseseadmine;
  • ohtlike kemikaalide asendamine;
  • kemikaaliseadusest, REACH- ja CLP-määrustest tulenevad nõuded.

Balti Keskkonnafoorum on kemikaalide valdkonnaga tegelenud aastaid. Individuaalne lähenemine igale ettevõttele garanteerib professionaalse ja tulemusliku konsultatsiooniteenuse.

Tehtud tööd:
Ohtlike kemikaalide käitlemise alane nõustamine järgmistes ettevõtetes:
Scanfil OÜ, Note OÜ (elektroonika)
OÜ TMB Element (betoonelementide tootmine)
Toyota Baltic AS teenindused Eestis (autohooldus)
Torm Metall OÜ (metallitöötlus)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee