Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) on 2002. aastal moodustatud mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. Seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, põllumajandus- ja energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

Praeguseks kuulub kotta kümme valitsusvälist keskkonnaühendust: Balti Keskkonnafoorum, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.

Balti Keskkonnafoorum on EKO liige 2013. aastast.

Suurendamaks EKO võimekust kommunikeerida olulisi keskkonnaprobleeme avalikkusele, tekitada selle põhjal lai avalik arutelu ja liikuda muutuste suunal Eesti ühiskonnas, viidi 2015. aastal läbi projekt “Eesti Keskkonnaühenduste Koja väliskommunikatsiooni võimekuse parandamine”, millest saab täpsemalt lugeda SIIN.