Meist
Panustame keskkonnahoidu teadmistepõhiselt, pakkudes ekspertnõu ettevõtetele ja ametkondadele.

27+
aastat

71+
projekti

312+
üritust

Meie projektid

NonHazCity 3

NonHazCity 3: ohtlike ainete vähendamine ehituses – säästvamad hooned, kaitstum veekeskkond ja inimeste tervis! Ohtlikke…

LIFE LATESTadapt

Projekti „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste väljatöötamine ja demonstreerimine linnaliste alade kliimakindluse parandamiseks Eestis ja Lätis“…
Project KNOWING

Kliimamuutustega kohanemise viisid (KNOWING)

Projekti KNOWING eesmärk on välja töötada modelleerimisraamistik, mis aitab mõista ja kvantifitseerida kliimamuutustega kohanemise meetmete…
säästlikud sademeveelahendused Viimsis

Säästlike ja kliimamuutustele vastupidav linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)

Projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust…

MÕTLE, MIDA TARBID

Kas tead, kui palju ohtlikke aineid leidub toodetes, mida igapäevaselt kasutame?
„Mõtle mida tarbid” kodulehelt leiad infot ohtlike ainete kohta ja nõuandeid nende vältimiseks.

BEF grupi liikmed