Meist
Panustame keskkonnahoidu teadmistepõhiselt, pakkudes ekspertnõu ettevõtetele ja ametkondadele.
Enam kui —

27
aastat

71
projekti

312
üritust

Meie projektid

LIFE AskREACH

LIFE AskREACH aitab tarbijatel ja ettevõtetel kohaldada ELi direktiivis REACH kehtestatud õigust teada tarbekaupades sisalduvaid…
säästlikud sademeveelahendused Viimsis

LIFE UrbanStorm

Projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust…

Puutume igapäevaste tarbekaupade kaudu kokku mitmesuguste ohtlike ainetega, mida lisatakse toodetele soovitud omaduste nt lõhna, värvuse, elastsuse, säilivuse, vee- ja tulekindluse jms andmiseks. Nende keemiliste ainete pikaajalise kokkupuute mõju meie tervisele ja keskkonnale on keeruline ennustada. Ohtlikke aineid nende laialdase leviku tõttu täielikult vältida ei saa, kuid igaüks saab meist teha midagi, et kaitsta nii enda kui oma lähedaste tervist ning keskkonda.
„Mõtle mida tarbid” kodulehelt leiad infot ohtlike ainete kohta ja nõuandeid nende vältimiseks. Hooli endast – mõtle, mida tarbid!

BEF grupi liikmed

Menüü