Meist
Panustame keskkonnahoidu teadmistepõhiselt, pakkudes ekspertnõu ettevõtetele ja ametkondadele.

27+
aastat

71+
projekti

312+
üritust

Meie projektid

LIFE LATESTadapt

Projekti „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste portfoolio väljatöötamine ja demonstreerimine linnade kliimataluvuse parandamiseks Lätis ja Eestis“…
Project KNOWING

Kliimamuutustega kohanemise viisid (KNOWING)

Projekti KNOWING eesmärk on välja töötada modelleerimisraamistik, mis aitab mõista ja kvantifitseerida kliimamuutustega kohanemise meetmete…

LIFE AskREACH

LIFE AskREACH aitab tarbijatel ja ettevõtetel kohaldada ELi direktiivis REACH kehtestatud õigust teada tarbekaupades sisalduvaid…
säästlikud sademeveelahendused Viimsis

Säästlike ja kliimamuutustele vastupidav linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)

Projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust…

MÕTLE, MIDA TARBID

Kas tead, kui palju ohtlikke aineid leidub toodetes, mida igapäevaselt kasutame?
„Mõtle mida tarbid” kodulehelt leiad infot ohtlike ainete kohta ja nõuandeid nende vältimiseks.

BEF grupi liikmed