Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

NonHazCity 3

NonHazCity 3: ohtlike ainete vähendamine ehituses – säästvamad hooned, kaitstum veekeskkond ja inimeste tervis!

Ohtlikke aineid leidub paljudes ehitusmaterjalides ning seetõttu on vaja hoonete ehitamisel ja renoveerimisel teadlikke otsuseid – ohtlikele ainetele tuleb tähelepanu pöörata materjalide valikul ning hoone projekteerimisel, ehitamisel, renoveerimisel ja ka võimalikul lammutamisel. Kahjuks on teadmised selles vallas piiratud, mistõttu on oluline suunata osapooli tegema õigeid otsuseid ja valikuid. Sellest tulenevalt tegelebki NonHazCity3 hoonetes, ehitusplatsidel ja ehitusmaterjalides leiduvate ohtlike kemikaalidega ning nendega kokkupuute võimaluste vähendamisega.

NHC3 projektis töötame välja lahendused kolmel tasandil: 

  • strateegilised lahendused ehituse ja hoonete haldamiseks (soovitused, poliitikavahendid, standardid);
  • ehituse praktilised/tehnilised lahendused (tehniline juhend, infoleht);
  • kommunikatsiooni- ja hariduslahendused (teadlikkuse tõstmise kampaaniad, koolitusmaterjalid).

Projekti „NonHazCity – tervislikum linn“ raames viiakse ellu pilootprojektid seitsmes Läänemere-äärses omavalitsuses, et katsetada ning juurutada erinevaid lahendusi. Eestis on projektipartneriks Tallinna linn, kes hakkab lahti mõtestama ohtlike ainete teemat lasteaia projekteerimisel ja ehitamisel. 

NonHazCity 3 (NHC3) on projektide NonHazCity (NHC1) ja NonHazCity 2 (NHC2) jätkuprojekt.

Projekti nimi: Ohtlike ainete vähendamine ehituses – säästvamad hooned, kaitstum veekeskkond ja inimeste tervis! (NonHazCity 3)
Projekti number:
 #C014
Koduleht: 
http://www.nonhazcity.eu/
Kestus:
 jaanuar 2023 kuni detsember 2025
Partnerid: Läänemere ümbruse linnad – Riia (juhtpartner), Tallinn, Stockholm, Västerås, Helsingi,  Holbaeki omavalitsus, Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa kontorid, arhitektuuribürood Auraplan Schläfli von Knorre GbR ja NOMAD architects, Turu Rakendusteaduste Ülikool, Kaunase Tehnoloogiaülikool, Keskkonna Haldus- ja Tehnoloogiakeskus ECAT, POMInnO Ltd, BVB Service AB, Ökodisaini Kompetentsikeskus, Maailma Tuleviku Nõukogu (World Future Council Foundation), Puhta Läänemere Ühendus (Coalition Clean Baltic) ja Saksamaa Keskkonnaagentuur.

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond (Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020)

Projekti eelarve: 4,89 milj EUR, sellest ERDF 3,91 milj EUR

Lisainfo: Heli Nõmmsalu, heli.nommsalu@bef.ee