Looduskaitse ja elurikkus

Looduskaitse ja elurikkuse kaitsmine on olnud Balti Keskkonnafoorumi üks peamisi teemavaldkondi organisatsiooni asutamisest alates. Meie eksperdid on osalenud mitmetes rahvusvahelistes looduskaitseprojektides ning analüüside, taustauuringute ja kaitsekorralduskavade koostamises. Samuti oleme tegelenud ökosüsteemiteenuste teemaga ja looduskaitse integreerimisega teistesse valdkondadesse (nt põllumajandus, merealade kasutamine, ruumiline planeerimine) ning vastava teadlikkuse tõstmise ning huvirühmade kaasamisega.
Lisaks on Balti Keskkonnafoorumi looduskaitse eksperdid kaasautoritena osalenud paljude looduskaitseteemaliste teabematerjalide koostamises, mille hulgas on nii laiemale avalikkusele kui ka spetsialistidele mõeldud materjale.

Looduskaitse projektid