Looduskaitse ja elurikkus

Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja kaitsemeetmed (ESTMAR)

Implementation of Natura 2000 in Estonian Marine areas: site selection, designation and protection measures

Kestus: november 2007 kuni aprill 2011
Partnerid: Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Eestimaa Looduse Fond; Eesti Ornitoloogiaühing; KKM Info- ja Tehnokeskus; Riiklik Looduskaitsekeskus; NIVA (Norra); Balti Keskkonnafoorumi Eesti ja Läti kontorid
Rahastajad: Norra finantsmehhanism ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

Norwaygrantsnewlogo  KIK Est
Projekti eesmärgiks oli aidata kaasa Natura 2000 rakendamisele Eesti merealadel. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi avamerealade uuringuid – linnustik, kalastik, põhjaelustik – ning koostati väärtuslikeks osutunud aladele kaitsekorralduslikud soovitused. Lisaks avamere aladele koostati kaitsekorralduskavad ka juba kuuele olemasolevale peamiselt merre jäävale hoiualale. Projekti raames anti välja eesti keelne raamat Eesti vetes olevatest merekaitsealadest ning mitmeid brozüüre. Lisaks korraldati mitmeid seminare ja teabepäevi merekaitset puudutavatel teemadel.

Lisainfo:
Kai Klein
+372 6597 027
kai.klein@bef.ee