Säästev liikuvus

Balti Keskkonnafoorum toetab säästva linnalise liikuvuse edendamist Eesti linnades. Säästlikumad liikumisviisid toetavad parema elukeskkonna kujunemist linnades ning aitavad tõsta liiklusohutust. Oleme aidanud kaasa mitmete jalgrattaliikluse alase võimekuse tõstmiseks loodud materjalide valmimisele ja läbi viinud selle-teemalisi seminare ning koolitusi.

Liikuvuse projektid