Säästev liikuvus

Jalgrattasõidu osakaalu suurendamine linnatraspordis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide väikese ning keskmise suurusega linnades aastaks 2020 (Mobile2020)

More biking in small and medium sized towns of Central and Eastern Europe by 2020

Koduleht: http://mobile2020.eu/home.html
Kestus:
 mai 2011 kuni mai 2014
Rahastajad: Intelligent Energy Europe programm ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus

EL lipp      KIK Est

Projekti eesmärk oli aidata kohalikel huvigruppidel innustada linnaelanikke auto asemel kasutama igapäevase liiklusvahendina jalgratast ning tõsta jalgrattasõidu osakaalu üldises linnatranspordis 20%-ni aastaks 2020. Antud eesmärgi saavutamiseks tegeles projekt võimekuse tõstmisega ja teadmiste levitamisega huvigruppide seas (sh kohalikud omavalitsused), kelle ülesandeks on edendada ning toetada rattaliikluse arengut. Üks oluline eesmärk oli juhtida linnaplaneerijate tähelepanu planeerimisprotsessi rollile kergliikluse arengus. Sel eesmärgil viidi projekti käigus läbi seminare, koolitusi, õppekülastusi, koostatakse taustmaterjale ja viidi kokku valdkonna erinevad huvigrupid.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
Tel: +372 659 7027
E-post: sandra.oisalu@bef.ee

mobile2020_logo_rgb