Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Balti Keskkonnafoorumi üheks prioriteetseks valdkonnaks on ohtlikud kemikaalid ja nende kasutamisest tulenevate riskide ohjamine. Oleme korraldanud kemikaalide teemaga seotud rahvusvahelisi seminare, koolitusi ning nõustanud ettevõtteid, riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi ning tarbijaid. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust, vahetada kogemusi, tõsta suutlikkust ning tugevdada dialoogi ja koostööd ametiasutuste, tööstuse ja tarbijate vahel. Aitame mõista kemikaaliseadusest ja REACH- ja CLP-määrustest tulenevaid nõudeid ning anname soovitusi, kuidas vähendada ohtlike kemikaalide kasutusest tulenevaid keskkonna- ja tervisemõjusid.

Kemikaalide projektid