Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Uuenduslik koolitusprogramm Euroopa polümeertööstuse teadmistebaasi suurendamiseks REACHist

Kestus: november 2009 kuni detsember 2011
Rahastajad: Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

P-REACH projekti eesmärgiks oli arendada välja e-õppe platvorm- ja õppematerjalid, et aidata Euroopa polümeertootmisel õppida ja mõista oma kohustusi REACH määruses. Projekt kasutas erinevaid õppemeetodeid, pakkudes internetipõhised mooduleid ja traditsioonilist “paberkandjal materjale“, keskendudes väikese ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustele.
Peamise tulemusena loodi tööstusele mõeldud e-õppe platvorm ja koolitusmaterjalid (saadaval 7 keeles, sh eesti keel), et õppida, kuidas hallata oma kohustusi.

Lisainfo:
Heli Nõmmsalu
+372 6 597 028
heli.nommsalu@bef.ee