Olulised dokumendid

Põhikiri

Balti Keskkonnafoorum on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille peamisteks põhikirjalisteks tegevusteks on:

  • Eesti elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine, eelkõige laste ning noorte keskkonnahariduse edendamine kasutades selleks muuhulgas ka heategevust;
  • keskkonnaalaste seminaride, koolituste, teabepäevade korraldamine tõstmaks elanike ja teiste sihtrühmade keskkonnateadlikkust;
  • Läänemere riikides keskkonna- ja looduskaitse propageerimine, keskkonnajuhtimise edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides.

Tutvu põhikirjaga SIIN.

Juhatus

Balti Keskkonnafoorumi juhatus on hetkel kaheliikmeline. Juhatusse kuuluvad Kai Klein (alates 2003) ja Sandra Oisalu (alates 2010). Varasemalt on juhatusse kuulunud veel ka Kitty Kislenko (2007-2012) ning Heidrun Fammler (2003-2009).

Eetilise tegevuse põhimõtted

Oma tegevuses lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist, väärtustades ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Oma igapäevases tegevuses lähtub Balti Keskkonnafoorum Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, võttes aluseks “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.

Majandusaasta aruanded

 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 Varasemad aastad