Ettevõtetele

Pakume erinevate ohtlikke kemikaale käsitlevate koolituste korraldamist. Meie eksperdid on läbi viinud koolitusi kemikaalide käitlemisega seotud riskidest ja nende haldamisest, kemikaaliohutusest ja sellealastest õigusaktidest (REACH, CLP, kemikaaliseadus) nii tööstusettevõtetele kui ka ametiasutustele.

Korraldame koolitusi järgnevates valdkondades:

  • ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus REACH-määrusele ja väljakutsed ettevõtetele;
  • kemikaaliohutus ettevõtetes (töötajate kemikaaliohutuse alane koolitus).

Igal koolituse puhul lähtume konkreetse sihtrühma vajadusest ning eripärast. Koostöös tellijaga paneme kokku kõige sobivama koolituskava.

Tehtud tööd:
Kemikaaliohutuse alased koolitused ettevõtete töötajatele, nt. Henkel Balti OÜ, Krimelte OÜ.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee