Kemikaaliohutuse konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenust kemikaaliohutuse tõstmiseks.

Pakume konsultatsiooniteenust kemikaaliohutuse tõstmiseks ettevõtetes. Aitame ohtlike kemikaalide käitlemise ettevõttes viia vastavusse õigusaktide nõuetega ning anname soovitusi, kuidas vähendada ohtlike kemikaalide kasutusest tulenevaid keskkonna- ja tervisemõjusid.

Meie ekspertidel on võimekus tegeleda erinevate kemikaalidega seotud teemadega, hõlmates näiteks järgnevaid valdkondi:

  • kemikaalide ohutu käitlemine ettevõttes;
  • ohutuskaardid ja nende kvaliteet;
  • ohtlike kemikaalide arvestuse sisseseadmine;
  • ohtlike kemikaalide asendamine;
  • kemikaaliseadusest, REACH- ja CLP-määrustest tulenevad nõuded.

Balti Keskkonnafoorum on kemikaalide valdkonnaga tegelenud aastaid. Individuaalne lähenemine igale ettevõttele garanteerib professionaalse ja tulemusliku konsultatsiooniteenuse.

Tehtud tööd:
Ohtlike kemikaalide käitlemise alane nõustamine järgmistes ettevõtetes:
Scanfil OÜ, Note OÜ (elektroonika)
OÜ TMB Element (betoonelementide tootmine)
Toyota Baltic AS teenindused Eestis (autohooldus)
Torm Metall OÜ (metallitöötlus)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Viime läbi ohtlike kemikaalide alaseid inventuure lasteaedades – vaatame üle kasutatavad puhastus- ja isikliku hügieeni vahendid, kööginõud ja -materjalid, rühmatubade sisustuse (mööbel, põranda- ja lauakatted), mänguasjad, madratsid ja tekstiilid. Selgitame välja, kas lastel esineb lasteaias viibimise ajal kokkupuudet ohtlikke kemikaale sisaldavate toodetega ja tuvastame võimalikud ohtlike kemikaalide allikad. Anname soovitusi, mille järgimisel paraneb laste elukeskkond ja väheneb nende kokkupuude tervist ohustavate ohtlike kemikaalidega.

Tehtud tööd:
Lasteaedade ohtlike kemikaalide alased inventuurid ja koolitus Pärnu lasteaedades
Lasteaedade ohtlike kemikaalide alased inventuurid ja koolitus Kohila lasteaedades

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Viime läbi ohtlike kemikaalide alast ülevaatust kodudes. Ohtlikud kemikaalid on meie kodudes üldlevinud: enamik esemeid ja tooteid, mida me oma kodumajapidamises iga päev kasutame, on oma omadused saanud tänu teatavatele sünteetilistele lisaainetele. Vaatame üle kasutatavad kosmeetika- ja puhastusvahendid, kööginõud, mööbli, tekstiilkatted, rõivad, mänguasjad jms. Nõustame kodumajapidamisi, kuidas lihtsate võtetega vabaneda ohtlikest kemikaalidest ning anname soovitusi erinevate tarbetoodete ohutu kasutamise kohta.

Tehtud tööd:
Kodude külastused Pärnus koos ohtlike kemikaalide alase inventuuri ja soovitustega

Võta meiega ühendust: info@bef.ee