KÜSKi projektid

Projekti nimi: Meie oma nägu

Kestus: 01.12.2021 – 31.07.2023

Rahastaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti tulemusel valmib Balti Keskkonnafoorumi kommunikatsioonistrateegia, mida rakendatakse igapäevatöös. Samuti uuendatakse ja kaasajastatakse koduleht, mis peegeldab organisatsiooni omapära, tõenduspõhist sisu ja ekspertide pädevust. Kasutajasõbralikum koduleht aitab suurendada külastajate arvu ning muudab vajaliku info otsimise lihtsamaks. Läbimõeldud sotsiaalmeedia kasutamine aitab suurendada jälgijate arvu, organisatsiooni nähtavust ning nügida inimesi keskkonnateadlikumate valikute suunas.

 

Projekti nimi: Balti Keskkonnafoorumi mõju hindamise tegevuskava koostamine

Kestus: aprill – august 2020

Toetussumma: 4000 eur

Rahastaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti eesmärk on Balti Keskkonnafoorumi mõju hindamise tegevuskava koostamine, et lihtsamini leida erinevate projektide-vahelist sünergiat võimendamaks nende vastastikust mõju ning välja selgitada, kuidas hinnata oma tegevuste mõju ja positiivset muutust.