Keskkonnaalased tõlked

Pakume keskkonnaalaste tekstide tõlget (koos eesti keele toimetamisega) peamiselt suunal inglise-eesti, aga ka saksa-eesti, vene-eesti, soome-eesti.
Meil on pikaajaline kogemus keskkonnaalaste tekstide tõlkimisel peamiselt suunal inglise-eesti, aga ka saksa-eesti, vene-eesti, soome-eesti. Oleme tõlkinud arvukalt rahvusvahelistes projektides valminud teabe- ja õppematerjale, aruandeid, ettekandeid jms.
Oleme teinud ka järel- ja sosintõlget (eesti-inglise-eesti) keskkonnaalastel seminaridel.
Meie eksperdid tunnevad põhjalikult erinevaid keskkonnavaldkondi (sh loodus- ja keskkonnakaitse, Natura 2000, ökosüsteemiteenused, keskkonnamõju hindamine, keskkonnahoidlikud riigihanked, veemajandus, ohtlikud kemikaalid, kliimamuutuste leevendamine ja mõjudega kohanemine jne) ning nendega seotud seadusandlust ja terminoloogiat.

Tehtud tööd:

Kemikaalid plastis – oht inimesele ja ookeanile

Euroopa Komisjoni juhendmaterjalid Natura 2000 nõuete arvessevõtmiseks erinevates sektorites (sh nt põllumajandus, siseveetransport, maavarade kaevandamine)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee