Kliimakavade koostamine

Kohalikel omavalitsustel lasub vastutus tagada kvaliteetne elukeskkond ka muutuva kliima tingimustes, mistõttu on oluline suurendada valmisolekut ja võimekust kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Strateegiliselt on kõige mõistlikum omavalitsuse tasandil koostada ühtne kava, mis käsitlebnii kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist kui ka kliimamuutuste mõjuga kohanemist. Kliimakava koosneb kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutusega kohanemise osadest ja analüüsib kliimaga seotud riske ning toob välja meetmed kõigis valdkondades, mis on vastavas omavalitsuses asjakohased.

Balti Keskkonnafoorum on osalenud kliimakavade kirjutamises ja erinevate kliimamuutustega kohanemise strateegiate koostamises ning omab pikaajalist kogemust mahukate projektide koostamises ja hilisemas rakendamises.

Tehtud tööd:

Koostamisel:

Rae valla kliima- ja energiakava (valmib 2022 sügisel)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee