Keskkonnaalased üritused

Pakume keskkonnaalaste ürituste (seminaride, konverentside) nii sisulist kui ka tehnilist korraldamist.

Ürituse korraldamine sisaldab näiteks:

  • Päevakava koostamist
  • Esinejate otsimist ja nendega suhtlemist
  • Ürituse modereerimist ja juhtimist
  • Arutelude läbiviimist töörühmades
  • Ruumide otsimist ja broneerimist
  • Toitlustuse korraldamist
  • Osalejatele kutsete saatmist ja registreerimist

Balti Keskkonnafoorum on tuntud professionaalsete keskkonnaalaste ürituste korraldaja. Aastate jooksul kujunenud head suhted erinevate huvirühmadega ning BEF-is töötavate valdkonnaekspertide erialased teadmised tagavad kõrgetasemelised üritused nii sisult kui ka korralduslikult. Meil on aastatepikkune kogemus nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste seminaride korraldamisel.

 

Tehtud tööd:

Rahvusvaheline virtuaalne konverents “”Blue growth in practice – connecting sustainable fishing tourism and healthy environments” (17. veebruar 2021)

LIFE projekti Fit for REACH Eesti lõpuüritus (28. oktoober 2020, Tallinn)

Rahvusvaheline konverents “Sustainable Urban Mobility and Commuting in Baltic Cities” (4.-5. detsember 2018, Tallinn)

Rahvusvaheline seminar “Enforcement practices with regard to the REACH Regulation” (1.-2.veebruar 2017)

Rahvusvaheline seminar “Jääkreostuse hetkeolukord Eestis” (26.november 2013)

Seminar-koolitus “Veekeskkonnale ohtlikud ained, nende kajastamine keskkonnalubades ning heidete vähendamise alased meetmed” (28.-29. november 2011)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee