Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Toote- ja kemikaaliohutus Balkani riikides – kodanikuühiskonna koostöö tarbija ja ettevõtja vastutusega seotud EL õigustiku ja väärtuste osas

Product and Chemical Safety in the Balkans – civil society cooperation on EU acquits and values for consumer and corporate responsibility

Kestus: veebruar 2011 kuni veebruar 2013
Partnerid: Women in Europe for a Common Future; Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid
Rahastajad: Euroopa Komisjon, IPA – Socio-Economic Partnership Programmi ja Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti eesmärgiks oli suurendada kolmes Balkani riigis: Albaanias, Makedoonias ja Serbias toote- ja kemikaaliohutuse valdkonna alast (tooteohutus, kemikaalid, mänguasjad, kosmeetika, ökomärgised) teadlikkust ning toetada neid tuginedes partnerite kogemustele, kes on juba sellealase EL õigustiku üle võtnud. Projekti raames korraldati eriilmelisi üritusi (koolitused, ümarlauad, konverents) ning anti välja publikatsioone.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6597 027
sandra.oisalu@bef.ee