Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Ohtlike ainete ohjamine Läänemere regioonis (COHIBA)

Control of hazardous substances in the Baltic Sea region

Koduleht: http://www.cohiba-project.net/
Kestus:
 2009 kuni 2012
Partnerid: Tartu Ülikooli Mereinstituut; Eesti Keskkonnauuringute Keskus; Tallinna Tehnikaülikool; Soome Keskkonnainstituut; Kopenhageni linn; Kopenhageni vee-ettevõte; Taani Tehnikaülikool; Kopenhageni Energia; Saksamaa Riiklik Keskkonnaagentuur; Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa Põllumajandus-, Keskkonna- ja Tarbijakaitseministeerium; Läti Veeökoloogia Instituut; Leedu Keskkonnakaitse Agentuur (Keskkonnaministeerium); Leedu Mereuuringute Keskus; Leedu Keskkonnauuringute Keskus; Rootsi Keskkonnauuringute Keskus; Rootsi Kemikaaliagentuur; Stcokholmi linn; Helsingi Komisjon; Poola Tööstusökoloogia Instituut
Rahastajad: Euroopa Liidu Baltic Sea Region Programme 2007-2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

EL lipp  KIK Eng

COHIBA projekti üldine eesmärk oli toetada BSAPi rakendamist, keskendudes ohtlikele ainetele ning viies läbi erinevaid ühistegevusi. Projekti toimusid kõigis Läänemere äärsetes maades (Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome). Lisaks toetas projekt riiklikke tegevusi saavutamaks HELCOMi/EL poolt sätestatud eriti ohtlike ainete piirnormid aastaks 2020.

Lisainfo
Heli Nõmmsalu
+372 6 597 028
heli.nommsalu@bef.ee

COHIBA project logo