Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

LIFE AskREACH

LIFE AskREACH aitab tarbijatel ja ettevõtetel kohaldada ELi direktiivis REACH kehtestatud õigust teada tarbekaupades sisalduvaid eriti ohtlikke aineid. Projekti käigus on välja töötatud andmebaas, kuhu tootjad ja tarnijad saavad sisestada infot toodetes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta. Andmebaas on ühendatud nutitelefoni rakendusega Scan4Chem, mida tarbijad saavad kasutada toodetes leiduvate väga ohtlike ainete kohta teabe saamiseks. Kui soovitud andmed pole andmebaasis veel saadaval, saadetakse tootetarnijale teabenõue.

LIFE AskREACH eesmärgid on:

  • tarbijate teadlikkuse tõstmine toodetes esinevate eriti ohtlike ainete (VOA) kohta,
  • anda tarbijatele võimalus teha vastutustundlikke ostuotsuseid,
  • tarnijate teadlikkuse tõstmine nende kohustusest täita REACHi teabekohustusi,
  • tarbijate ja tarnijate vahelise VOA-teemalise teabevoo parandamine ja
  • tarneahela kommunikatsiooniprotsesside parandamine eesmärgiga asendada VOA ohutumate alternatiividega.

Balti Keskkonnafoorum Eesti osaleb projektis assotsieeruva partnerina. Scan4Chem on allalaetav ka Eestis.

Projekti nimi: LIFE AskREACH
Projekti koduleht:
 https://www.askreach.eu/
Kestus: 09/2017 – 08/2023

 

Rakenduse Scan4Chem kasutustingimused ja privaatsusteatis

Terms Of Use (EN)

Scan4Chem nutitelefoni äpi kasutustingimused (EE)

Disclaimer (EN)

Scan4Chem nutitelefoni äpi lisatingimused ning privaatsusteatis (EE)