Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

NonHazCity2

NonHazCity 2 (NHC2) on projekti NonHazCity (NHC1) pikendav projekt. NHC2 peamine eesmärk on jätkata ning järelkontrollida neid NHC1 tegevusi, mis on osutunud kõige olulisemaks või lootustandvamaks edasises arengus.

NHC2 tahab kasutada ära NHC1 tulemusi ning lisaks:

  • jälgida ja hinnata NHC1 ajal loodud strateegiate ja juhendite rakendamist;
  • muuta keemiline riskijuhtmine keskkonnajuhtimise standardites make veelgi selgesõnalisemaks;
  • süstematiseerida avaliku sektori personali koolitamist;
  • julgustada suuremat hulka tavakasutajaid ja ettevõtteid muuta oma tarbimisharjumusi seoses ohtlikke aineid sisaldavate toodetega;
  • keskenduda ka plastik toodetes sisalduvate ohtlike ainetega esilekerkiva probleemiga.

Projekti tulemusel koostatakse nn tee-ise paketid ohtlike ainete leidmiseks majapidamises ja kontoris, infomaterjali komplekt plastikust kui ohtlikust materjalist ja juhendmaterjalid kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste jaoks.

Projekti nimi: Kasutades ära NonHazCity võtmeelemente: tava- ja professionaalsete kasutajate parema riskijuhtimise ja keemiliste ainete kasutamise vähendamise toetamine (NonHazCity2)
Projekti number:
 #X006 
Koduleht: http://www.nonhazcity.eu/
Kestus:
 august 2019 kuni jaanuar 2021
Partnerid: Riia linnavalitsus (juhtpartner); Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa kontorid; Gdanski vee-ettevõte; Västerase linn; Pärnu linnavalitsus; Turu Rakendusteaduste Ülikool; Poola Foorum ISO 14000

Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond (INTERREG Baltic Sea Region Program)