Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel (Fit for REACH)

Baltic industry pilot cases on reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency

Projekti number: LIFE 14/ENV/LV/000174
Koduleht: http://fitreach.eu/
Kestus: 
oktoober 2015 kuni märts 2020
Partnerid: Pilootettevõtted Eestist (Henkel Makroflex AS. Epokate OÜ, Mayeri Industries AS), Lätist (Tenachem Ltd.) ja Leedust (Marijampoles Pieno Konservai, Vakaru Metalgama); REACH kasutajatoed Baltikumis (Eestis Terviseamet); Kaunase Tehnoloogiainstituut; Keskkonnapoliitikate Keskus; Hendrikson & Ko OÜ; Ökodisaini Kompetentsikeskus; Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid
Rahastajad: Euroopa Komisjoni LIFE+ programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus

life

Projekti eesmärgiks on valmistada ette väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tulevasteks väljakutseteks, mis puudutavad kemikaalide kasutamist reguleerivast määrusest REACH tulenevaid piiranguid.

Koostöös partneritega pakume ettevõtetele kemikaalide käitlemise paketti, mis sisaldab:
– suutlikuse suurendamist CLP määruse ja ohutuskaartide nõuete osas;
– nõuandeid kemikaalide arvestuse pidamiseks ja üldiseks kemikaalide ohutuks käitlemiseks;
– juhiseid, kuidas järgida õigusaktidest tulenevaid kohustusi konkreetsete ainete osas;
– ettepanekuid, kuidas rakendada ohtlike ainete asendamist kui põhimeedet ohtlikest ainetest ja tootmisprotsessidest tulenevate keskkonna- ja tervismõjude vähendamiseks.

Lisainfo:
Heli Nõmmsalu
+372 6 597 028
heli.nommsalu@bef.ee

Faila fit_for_reach_logo.jpg kopija