Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Balti riikide infokampaania ohtlikest ainetest (BaltInfoHaz)

Baltic Info Campaign on Hazardous Substances

Projekti number: LIFE 10 INF/EE/108
Koduleht: http://www.thinkbefore.eu/
Kestus:
 1. oktoober 2011 kuni 31. märts 2015
Partnerid: Women in Europe for a Common Future; Liepa Ülikool; Tallinna Ülikool; AS Rautakesko Eesti ja Läti; VFS Films; Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid
Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE+ programm, Eesti tegevusi kaasrahastas Sotsiaalministeerium

LIFE LOGO0_sotsmin_vapp_est_78px

Projekti eesmärgiks oli tõsta elanikkonna teadlikkust ohtlikest ainetest, nende mõjust keskkonnale ja inimeste tervisele ning selle kaudu vähendada prioriteetsete ohtlike ainete keskkonda sattumist. Teisisõnu aidata elanikkonna teadlikkuse suurendamise ja nende käitumisharjumuste muutumise kaudu kaasa keskkonnaseadusandluse edukale rakendamisele. Projekti eesmärgiks ei olnud pelgalt teavituskampaania läbiviimine, vaid elanikkonna käitumisharjumuste muutmine, et seeläbi vähendada prioriteetsete ohtlike ainete heiteid keskkonda. Tõstes elanikkonna teadlikkust ohtlikest ainetest, nende mõjust keskkonnale ja inimeste tervisele, soovisime muuta elanikkonna passiivset käitumismaneeri aktiivseks ning suurendada nõudlust ohutumate toodete järgi. Projekti tulemusena soovisime vähendada kokkupuute riski ohtlike ainetega ning seeläbi keskkonna ja inimese tervise parendada.

Lisainfo:
Kai Klein
+ 372 6 597 027
kai.klein@bef.ee

Slogan_est