Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

NonHazCity

Projekti eesmärgiks on vähendada saasteainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. Koostöös Pärnu linnavalitsuse ja ettevõttega Pärnu Vesi viiakse Pärnus läbi veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuring, mille põhjal koostatakse kemikaalide ohjamise alased tegevuskavad. Pärnu linn ja selle allasutused analüüsivad oma ohtlike ainete kasutust ning võimalusel vähendavad seda. Ettevõtetele pakutakse võimalust ohtlike kemikaalide asendamiseks. Elanikele suunatud infokampaania aga tutvustab meie poolt igapäevaselt kasutatavates toodetes olevaid koostisaineid ning pakub tervisele ja keskkonnale kahjulikele ainetele alternatiive.

NonHazCity on pilootprojekt, mille tulemusi levitatakse ka teistesse piirkondadesse, kaasates lisaks muudele omavalitsustele ja vee-ettevõtetele ka väikeettevõtteid ning elanikkonda.

Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region

Projekti nimi: Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere piirkondades (NonHazCity)
Projekti number:
#R010 NonHazCity
Koduleht: http://www.nonhazcity.eu/
Kestus:
märts 2016 kuni veebruar 2019
Partnerid: Stockholmi linnavalitsus; omavalitsused Rootsist (Västerås), Poolast (Gdansk), Eestist (Pärnu), Lätist (Riia) ja Leedust (Kaunase ja Šilalė regioonid); vee-ettevõtted Pärnust ja Gdanskist; Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool; Turu Rakendusteaduste Ülikool; Gdanski ülikool; Rakendusökoloogia Instituut (Saksamaa); Klaipeda Regionaalne Keskkonnateenistus; Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa kontorid
Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond (INTERREG Baltic Sea Region Program 2014-2020) ja Keskkonnainvesteeringute Keskus
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus: 2,8 miljonit eurot

Lisainfo:
Kai Klein
+372 6 597 027
kai.klein@bef.ee

Logo_NHC_simple