Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres (BaltActHaz)

Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances

Projekti number: LIFE07 ENV/EE/000122
Koduleht: http://www.baltacthaz.bef.ee/
Kestus:
 jaanuar 2009 kuni detsember 2011
Partnerid: Eestist: Hendrikson & Ko OÜ, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, AS Hanza Tarkon, AS Estko, AS Eskaro; Lätist: Läti Veeökoloogia Instituut, Läti Riiklik Keskkonnateenistus, SIA Tenax, KVADRO Ltd.; Leedust: Leedu Keskkonnakaitse Amet, Klaipeda Regionaalne Keskkonnateenistus, Šiauliai Regionaalne Keskkonnateenistus, AB “Siulas”, AB “Vakarų laivų gamykla” (VLG); Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid
Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE+ programm, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Läti ja Leedu Keskkonnaministeeriumid, Eesti Sotsiaalministeerium

KIK Est              LIFE LOGO0_sotsmin_vapp_est_78px

Projekti eesmärk oli edendada Läänemere kaitset, tugevdades riigiasutuste vahelist ohtlike ainete haldamise alast koostööd, tõhustades õigusnormide jõustamist ning suurendades sidusrühmade teadlikkust ohtlikest ainetest ja saaste vähendamisest. Projekti käigus uurisime valitud ohtlike ainete esinemist  Eesti, Läti ja Leedu veekeskkonnas ja nende võimalikke päritoluallikaid; tõhustasime keskkonnalubade süsteemi; parandasime kemikaalijuhtimist ettevõtetes (ainete tuvastamine, kasutamine ja asendamine) ning esitasime riiklikele ametiasutustele ettepanekuid ohtlike ainete vähendamise võimalike strateegiate ja tulevikus rakendatavate vee seireprogrammide väljatöötamiseks.

Projektist lähtuvaid tegevusi ja nende tulemusi on laialdaselt tunnustanud Balti riikide ametiasutused ja neid on peetud väga edukaks. Tulemustega on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Lisainfo:
Heli Nõmmsalu
+372 6 597 028
heli.nommsalu@bef.ee

Basic CMYK