Säästev liikuvus

Jätkusuutlik linnaline liikuvus ja pendelränne praktikas (SUMBA+)

Alates aprillist 2021 jätkab SUMBA+ eelkäija projektis SUMBAs alustatud tööd. Projekti SUMBA+ peamine eesmärk on toetada SUMBA projektis välja töötatud pendelrände üldplaneeringutes kavandatud meetmete rakendamist. See hõlmab kolme põhisammast: pendelrände üldkavades sätestatud erimeetmetega töötamine, täiendavate tõendite esitamine transpordimudelite kohta ning poliitilise ja rahalise toetuse loomine kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.

SUMBA+ väljundid hõlmavad ühendvedude sõlmpunktide ligipääsetavuse ja teostatavuse uuringuid, SUMBA põhiprojekti eeskujul jalgrattaraamatukogu paigaldamist ning uurimusi, kuidas integreerida transpordimeetmete kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise potentsiaali hindamist ja reaalajalisi transpordiliikide jaotuse hinnanguid pendelrände üldplaanide rakendamisse.

Kokkuvõttes SUMBA+ jätkab SUMBA meetodite propageerimist riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Projekt: Sustainable urban mobility and commuting in practice (SUMBA+)
Kestus: aprill 2021 kuni detsember 2021
Koduleht: www.sumba.eu
Partnerid: Tallinna linn; Harju Omavalitsuste liit; Tartu linnavalitsus; Balti Keskkonnafoorum Eesti; Hamburgi linn, Altona linnaosa; Saksamaa Avaruskeskus (DLR); Riia linn; Balti Keskkonnafoorum Läti; Växjö linn.
Rahastus: INTERREG Baltic Sea Region