Säästev liikuvus

Jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades (SUMBA)

Sustainable urban mobility and commuting in Baltic cities

Projekti number: #074
Koduleht:
www.sumba.eu
Kestus:
 oktoober 2017 kuni september 2020
Partnerid: Tallinna linn; Harju Omavalitsuste liit; Tartu linnavalitsus; Balti Keskkonnafoorum Eesti; Hamburgi linn, Altona linnaosa; Saksamaa Avaruskeskus (DLR); Riia linn; Balti Keskkonnafooum Läti; Växjö linn; Šiauliai omavalitsus; Olszytni linn; Earth and People Foundation (Poola)
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond (INTERREG Läänemere programm)
Eelarve: 3,1 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 2,5 miljonit eurot

Uued elamupiirkonnad äärelinnades ning töökohtade ja tõmbekeskuste ümberpaiknemine on suurendanud igapäevaste liikumiste vahemaid. Selle tulemuseks on arvukas hulk inimesi, kes oma igapäevaste liikumiste tegemiseks kasutab eraautot. Suurenenud liikluskoormus ning sõiduauto kasutamise liiga suur osakaal toob kaasa mitmeid probleeme, sh ummikuid, õhusaastet, parkimiskohtade nappust ja ühistranspordi hinnatõusu. SUMBA otsib võimalusi jätkusuutliku transpordisüsteemi arendamiseks, et leevendada nimetatud probleeme.

Eesmärgiks on liikumisviiside sujuv ühildumine, milles on kombineeritud erinevad liikumisvahendid ja -võimalused, jalgrattast autojagamisteenuseni. Liikumisviiside ühilduvuse soodustamine aitab muuta transpordisüsteemi atraktiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Projektis loome ja katsetame vahendeid, mis aitavad linna- ning transpordiplaneerijatel hinnata ja planeerida liikumisviiside ühildamise lahendusi ning neid arengukavadesse ja poliitikatesse integreerida.