Looduskaitse ja elurikkus

Mereruumi jätkusuutliku sinimajanduse planeerimine (Plan4Blue)

Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies

Koduleht: www.syke.fi/projects/plan4blue
Kestus:
 oktoober 2016 kuni detsember 2019
Partnerid: Soome Keskkonnainstituut (SYKE); Tartu Ülikool; Turu Ülikool; Helsingi-Uusimaa maakonnaliit; Edela-Soome maakonnaliit; MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eesti
Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond (INTERREG Central Baltic) ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus
Eelarve: 1 564 000 € (Balti Keskkonnafoorum 197 700€)

eu-_flag_estonian-horizontal-rgbinterreg_central_balticKIK Est

Projekti eesmärgiks on tagada jätkusuutlik sinimajanduse kasv Soome lahe ja Saaristomere mereruumi ja rannikualade planeerimise kaudu. Projekti käigus hinnatakse pakutavate planeeringulahendustega kaasnevaid keskkonnariske ja nende riskide juhtimise lahendusi. Planeeringute lahenduste koostamisel jälgitakse vastavust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiviga (2014/89/EL) sätestatud mereruumi planeerimise raamistiku nõudetele. Innovaatilise lähenemisena seotakse planeeringute keskkonnadimensioon läbi oluliste ökosüsteemi teenuste majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Projekti fookuses on lisaks ka Eesti ja Soome piiriülese koostöö tähtsus mereruumi planeerimisel.

Lisainfo:
Kai Klein
+372 6597 028
kai.klein@bef.ee

plan4blue_logo