Looduskaitse ja elurikkus

ResponSEAble

Projekti number: 652643
Koduleht: http://www.responseable.eu/
Kestus: 2015–2019
Partnerid: konsortsium katab kõik Euroopa Liidu merepiirkondi (Must meri, Vahemeri, Põhjameri, Läänemeri ja Atlandi ookeani idarannik). Kokku osaleb projektis 15 partnerit.
Projekti juhtpartner: ACTeon, Prantsusmaa
Rahastaja: Horizon 2020

EL lipp

Projekti eesmärk on vähendada survet merekeskkonnale, tõstes merenduse ja merd mõjutavate sektorite huvirühmade teadlikkust nende tegevusvaldkonna mõjust ning võimalustest rakendada keskkonnasäästlikke meetmeid. Analüüsime nende sektorite väärtusahelaid ja huvirühmasid ning kaardistame võimalused vähendada sektoritest tulenevat negatiivset mõju merekeskkonnale.

Lisainfo:
Laura Remmelgas
laura.remmelgas@bef.ee

logo-color-web